คณะครอบครัวคุณนภาวรรณ และญาติๆ ท่องเที่ยวเกาหลีใต้

ขอขอบคุณคณะคุณลูกค้า คณะครอบครัวคุณนภาวรรณ และญาติๆ ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทเรานำท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ในครั้งนี้ครับ

Tour Itinerary

นำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ เที่ยวบินที่ KE652
นําท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ แวะชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ นั่งกระเช้าขึ้นสู่เทือกเขาซอรัคซาน นมัสการพระวัดชินฮึงซา
นำท่านสู่ กรุงโซล ไปยังร้าน HANBOK RANTAL SHOP GIRL หลังจากนั้น นำทุกท่านเดินทางไปยังงานแต่ง
นำท่านสู่ศูนย์โสมรัฐบาล ร้านศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ชมพระราชวังเคียงบก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี สู่ โซลโล 7017 ช็อปปิ้งที่ตลาดเมียงดง อิสระช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี
นำท่านชมร้านสมุนไพร อิสระช็อปปิ้งร้านเครื่องสำอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สู่ถนนฮงแด ล็อตเต้ทาวเวอร์ เดินทางจากเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ KE653

บริการวางแผนและจัดการเดินทาง DMC คุณภาพ ครบวงจร

ตอบโจทย์ทุกการเดินทางในงบประมาณที่คุณเลือกกับทีมงาน TTC Destination Management Consultant จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ทุกรูปแบบ


10 เหตุผล

10 เหตุผลทีลูกค้าส่วนใหญ่ เลือกใช้บริการจัดทัวร์กับไทยทราเวลเซ็นเตอร์

ณ สนามบิน

บริการเจ้าหน้าที่รับรองช่วยเหลือ ณ สนามบิน ในทุกเรื่อง

ขอบพระคุณจากหัวใจ

เกินกว่าคำบรรยายใด เก็บภาพประทับใจไว้ด้วยกัน

ขอใบเสนอราคา 02-1719999

ออกแบบเส้นทาง กำหนดงบประมาณ รับคำปรึกษาฟรี