คณะบริษัท ซีมมีซ จำกัด ท่องเที่ยวไต้หวัน

ขอขอบคุณคณะคุณลูกค้า คณะบริษัท ซีมมีซ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทเรานำท่องเที่ยวไต้หวัน ในครั้งนี้ครับ

ภาพกิจกรรม

11 รูป

Tour Itinerary

นำท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ CI 838 ชม ตึกไทเป 101 ไปยัง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
**ศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์** ลูกค้าติดต่อเอง
นำท่านไปกราบไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ วัดหลงซันซื่อ ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ***ศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์*** @ Eslipspactrum Xinen store สู่ ตลาดปลาไทเป
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

บริการวางแผนและจัดการเดินทาง DMC คุณภาพ ครบวงจร

ตอบโจทย์ทุกการเดินทางในงบประมาณที่คุณเลือกกับทีมงาน TTC Destination Management Consultant จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ทุกรูปแบบ


10 เหตุผล

10 เหตุผลทีลูกค้าส่วนใหญ่ เลือกใช้บริการจัดทัวร์กับไทยทราเวลเซ็นเตอร์

ณ สนามบิน

บริการเจ้าหน้าที่รับรองช่วยเหลือ ณ สนามบิน ในทุกเรื่อง

ขอบพระคุณจากหัวใจ

เกินกว่าคำบรรยายใด เก็บภาพประทับใจไว้ด้วยกัน

ขอใบเสนอราคา 02-1719999

ออกแบบเส้นทาง กำหนดงบประมาณ รับคำปรึกษาฟรี