คณะ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ พาลูกค้า ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น

ขอขอบคุณลูกค้า คณะ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทเรา นำคณะท่านศึกษาดูงาน ณ เมืองโอซากา ทาคายามา ชิราคาวาโกะ ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้ครับ

ภาพกิจกรรม

16 รูป

Tour Itinerary

นำคณะ ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622
นำคณะเดินทางสู่เมืองนาโงย่า ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
นำคณะเที่ยวชมทาคายาม่า จินยะ หมู่บ้านนินจาอิงะ
นำคณะเที่ยวชมสะพานโทเก็ตสึเคียว สวนป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ ตอนเย็น อิสระช้อปปิ้ง และอาหารเย็น
นำคณะเที่ยวชม ปราสาทโอซาก้า แล้วเดินทางกลับประเทศไทย พร้อมความประทับใจ

บริการวางแผนและจัดการเดินทาง DMC คุณภาพ ครบวงจร

ตอบโจทย์ทุกการเดินทางในงบประมาณที่คุณเลือกกับทีมงาน TTC Destination Management Consultant จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ทุกรูปแบบ


10 เหตุผล

10 เหตุผลทีลูกค้าส่วนใหญ่ เลือกใช้บริการจัดทัวร์กับไทยทราเวลเซ็นเตอร์

ณ สนามบิน

บริการเจ้าหน้าที่รับรองช่วยเหลือ ณ สนามบิน ในทุกเรื่อง

ขอบพระคุณจากหัวใจ

เกินกว่าคำบรรยายใด เก็บภาพประทับใจไว้ด้วยกัน

ขอใบเสนอราคา 02-1719999

ออกแบบเส้นทาง กำหนดงบประมาณ รับคำปรึกษาฟรี