แพ็คเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ เส้นทาง สิงคโปร์ แหลมฉบัง by Costa Firenze 4วัน 3คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์

Air Asia X แอร์เอเชียเอ๊กซ์

ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท
รหัสแพ็คเกจ

สายการบิน
แอร์เอเชียเอ๊กซ์
แบรนด์เรือสำราญ
Costa
ล่องเรือสำราญ
COSTA FIRENZE
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
เส้นทาง สิงคโปร์ แหลมฉบัง by Costa Firenze 4วัน 3คืน
เส้นทาง สิงคโปร์ แหลมฉบัง by Costa Firenze 4วัน 3คืน
เส้นทาง สิงคโปร์ แหลมฉบัง by Costa Firenze 4วัน 3คืน

รายละเอียดของแพ็คเกจ

วันที่ ท่าเรือ เรือถึง เรือออก
20 ต.ค. กรุงเทพฯ– สิงคโปร์ – เช็คอินลงเรือสำราญ Costa Firenze - 17.00 
21 ต.ค. ล่องน่านน้ำสากล - -
22 ต.ค. เกาะสมุย (ไทย) 07.00 18.00
23 ต.ค. แหลมฉบัง (ไทย) – กรุงเทพฯ  08.00 -


กำหนดการ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

เดินทางด้วยสายการบิน **แอร์เอเชีย**

 

เช็คอิน05.00 น.           พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

 

เที่ยวบิน07.00 น.           ออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 359

 

10.25 น.           เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ มารินาเบย์ (Marina bay Cruise Center) เพื่อเช็คอินลงเรือสำราญ Costa Firenze

 

 

เดินทางด้วยสายการบิน **ไทยไลอ้อนแอร์**

 

เช็คอิน05.00 น.           พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

 

เที่ยวบิน07.40 น.           ออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 100

 

11.20 น.           เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ มารินาเบย์ (Marina bay Cruise Center) เพื่อเช็คอินลงเรือสำราญ Costa Firenze

 

เดินทางด้วยสายการบิน **สกู๊ต** (ขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

เช็คอิน06.00 น.           พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน สกู๊ต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

 

เที่ยวบิน08.40 น.           ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน นกสกู๊ต เที่ยวบินที่ TR 609

 

12.10 น.           เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ มารินาเบย์ (Marina bay Cruise Center) เพื่อเช็คอินลงเรือสำราญ Costa Firenze

 

เดินทางด้วยสายการบิน **เจ็ทสตาร์** (ขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

เช็คอิน06.30 น.           พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน เจ็ทสตาร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

 

เที่ยวบิน09.25 น.           ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน เจ็ทสตาร์ เที่ยวบินที่ 3K 512

 

12.50 น.           เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ มารินาเบย์ (Marina bay Cruise Center) เพื่อเช็คอินลงเรือสำราญ Costa Firenze

 

เดินทางถึงท่าเรือ มารินาเบย์ (Marina bay Cruise Center) นำทุกท่านทำการเช็คอินเพื่อลงเรือสำราญ Costa Firenze เรือลำใหม่ล่าสุด เป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน ภายในตกแต่งสไตล์ยุโรป

 

ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือสำราญ Costa Firenze จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน**

 

*** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ จากแผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***

 

เรือCosta Firenze ล่องออกจากท่าเรือมารินาเบย์ (Marina bay Cruise Center) เพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะสมุย

 

อาหารค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

 

ห้องอาหารที่ให้บริการบนเรือสำราญ Costa Firenze – ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Marco Polo Restaurant                           ชั้น 3

Lido Marketplace Restaurant                   ชั้น 10 (Buffet)

                       

ห้องอาหารพิเศษที่ให้บริการบนเรือสำราญ Costa Firenze – เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

La Fioretina Steakhouse                  ชั้น 5

Ristorante Casanova                       ชั้น 5

Hot Pot                                          ชั้น 5

 

อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ Costa Firenze

 

**หมายเหตุ   ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มได้ ในระหว่างที่อยู่บนเรือสำราญตลอดการเดินทาง เพียงใช้ CRUISE CARD ในการสั่งซื้อ รายละเอียดของแพคเกจสามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่บนเรือสำราญ**

ล่องน่านน้ำสากล

อาหารเช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก กำลังกายรับอรุณด้วยการจ๊อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้อง Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้าน Duty Free ซึ่งราคาถูกมากๆ บนเรือสำราญ Costa Firenze สำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวง บนเรือสำราญมีห้อง Casino ทั้งนี้ยังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้า เช่น การสอนเต้นรำ การสอนแกะสลัก การทำอาหาร การสอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือสำราญจัดไว้ตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี

 

อาหารเที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

 

เรือบ่าย                  อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสำราญ Costa  Firenze ตามอัธยาศัยอาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel Game, Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกับ Super Karaoke ที่ Disco

 

อาหารค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

 

หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่ Teatro Rosso ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน

เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

อาหารเช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

 

07.00 น.           เรือสำราญ Costa Firenze จอดทอดสมอเกาะสมุย

 

*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***

 

การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดี และยังมีรถสองแถววิ่งรอบเกาะไว้ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาเริ่มตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง ในส่วนของรถแท็กซี่ในเรื่องของราคาตามแต่ท่านตกลงกับผู้ให้บริการ ไม่มีมิเตอร์ หรือท่านใดอยากจะเช่ารถขับเองก็มีให้บริการตั้งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านที่ให้บริการเช่ารถจะอยู่แถวๆ ท่าเรือดอนสัก ซึ่งมีให้ท่านเลือกใช้บรืการหลายร้าน ราคาก็แตกต่างกันไปเริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน มอเตอร์ไซค์รับจ้างบนเกาะสมุยก็มีให้บริการเช่นกัน แต่ราคาอาจจะแพงกว่ารถสองแถวสักหน่อย โดยเริ่มต้นที่ 30 บาท

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้องตะเคียน หาดแม่น้ำ หาดหน้าทอน หินตาหินยาย น้ำตกหน้าเหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น

 

อาหารเที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

 

บ่าย                  ท่านสามารถเลือกเที่ยวชมเกาะสมุยต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็สามารถพักผ่อนบนเรือสำราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดไว้เพื่อท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center

 

*** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ  1.30 ชั่วโมง ***

 

เรือ18.00 น.           เรือสำราญ Costa Firenze ออกจากท่าเรือเกาะสมุย เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง

 

อาหารค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

 

หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่ Teatro Rosso ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว

 

***ในวันนี้ท่านจะได้รับป้ายติดกระเป๋าแถบสีต่างๆ ทุกท่านต้องแยกของใช้ที่จำเป็นรวมถึงของมีค่าไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก ส่วนของใช้ที่ไม่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แล้วนำมาวางหน้าห้องของท่านก่อนเวลาเที่ยงคืน จากนั้นทางเจ้าหน้าที่เรือที่เป็นผู้ดูแลจะมาเก็บกระเป๋าเดินทางของท่านไปและท่านจะได้รับบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ไปบนเรือ ซึ่งท่านจะต้องทำการตรวจเช็คก่อนทำการชำระเงินในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ชำระผ่านบัตรเครดิต ทางเรือจะหักค่าใช้จ่ายของท่านตามหมายเลขบัตรเครดิตที่ท่านผูกไว้โดยอัตโนมัติ***

แหลมฉบัง, ประเทศไทย

อาหารเช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

 

เช็คอิน08.00 น.           เรือสำราญ Costa Firenze เข้าเทียบท่าแหลมฉบัง หลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร

จากนั้นรับกระเป๋าและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีที่ท่านได้ติดไว้ สำหรับท่านที่ได้ใช้รถรับส่งไปยังกรุงเทพฯ เดินทางกลับพร้อมคณะข้อมูลราคา

วันที่เดินทาง INSIDE Classic BALCONY Classic OCEAN VIEW Classic

20-23 ต.ค. 2563

17,999 23,999 20,999
 • กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
 • ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นเรือ

เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพ็คเกจทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน ตามแบบห้องพักที่ท่านเลือก (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ตามที่ระบุในรายการ
 • อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • ค่าภาษีสนามบิน และภาษีท่าเรือ
 • หัวหน้าทัวร์คนไทยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ
 • ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าประกันภัยบนเรือ
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 46.50 (ชำระบนเรือ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน

 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้ว 3 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์เรือสำราญครั้งนี้ และรบกวนชำระยอดเต็มที่เหลือหลัง 14 วันทำการนับจากวันที่ชำระยอดมัดจำ

การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ

 • ราคาแพ็คเกจทัวร์นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง

การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง

 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

การยกเลิกและการขอคืนเงิน

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี

เงื่อนไขอื่นๆ

 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพ็คเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้