แพ็คเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ ล่องเรือน่านน้ำสากล รอบเกาะบินตัน 3 วัน 2 คืน โดย Genting Dream เดินทางอิสระ

Free เดินทางอิสระ

ราคาเริ่มต้น
10,659 บาท
รหัสแพ็คเกจ

สายการบิน
เดินทางอิสระ
แบรนด์เรือสำราญ
Dream Cruises
ล่องเรือสำราญ
Genting Dream
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ล่องเรือน่านน้ำสากล รอบเกาะบินตัน 3 วัน 2 คืน โดย Genting Dream
ล่องเรือน่านน้ำสากล รอบเกาะบินตัน 3 วัน 2 คืน โดย Genting Dream
ล่องเรือน่านน้ำสากล รอบเกาะบินตัน 3 วัน 2 คืน โดย Genting Dream

รายละเอียดของแพ็คเกจ

Day Destination Arrival Departure
Fri Singapore - 9pm or 11.59pm
Sat Bintan Island,Indonesia 8am(7am) 10pm(9pm)
Sun Singapore 10am or 5.30pm -


กำหนดการ

ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์

เรือ21.00 น./23.59 น.   เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่าน ซ้อมการระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากลแล้ว หลังจากนั้นสามารถรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลักจากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่นานาชาติได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นหรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลักและดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)

(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่Box Officeซึ่งตั้งอยู่โซนLobby ชั้น 6)

 

การเดินทางจากสนามบินชางงีไปที่ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์สามารถเดินทางด้วย Taxi, จากสนามบินใช้เวลาประมาณ 30 นาที ค่าใช้จ่ายประมาณ SGD20(500บาท)

 

(ท่านควรมาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)

 

ที่อยู่ท่าเรือ :  Marina Coastal Drive #01-01,Singapore 018947

 

อาหารท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

 

*  ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหาร Dream Dining

(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

 

 

 

เรือล่องน่านน้ำสากล(รอบเกาะบินตัน) – อิสระตามอัธยาศัย

อาหารเช้า,กลางวัน  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

 

*  ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหาร Dream Dining

(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

 

 

 

08.00 น.  เรือจอดที่เกาะบินตัน ประเทศอินโดนีเซีย วันนี้เรือจะล่องอย่างช้าๆในน่านน้ำสากลเต็มวันเพื่อให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ

ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลอดภาษี คาสิโน และ กิจกรรมจากฝ่ายเอ็นเตอร์เทรนต่างๆ ท่านสามารถดูตารางกิจกรรมต่างๆได้ในตารางกิจกรรมที่ท่านได้รับที่ห้องพักของท่าน(อาหารเช้า สามารถทานได้ที่ห้องอาหารหลัก หรือ ห้องอาหารบุฟเฟ่ชั้น 9 / อาหารกลางวันสามารถทานที่ห้องอาหารบุฟเฟ่ชั้น9 และ อาหารเย็นสามารถทานได้ที่ห้องอาหารหลักหรือห้องอาหารบุฟเฟ่ ชั้น 9)

 

เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน

 

ช่วงค่ำ   เรือจะจัดแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น

(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ ) 

** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **

 

อาหารเย็น  รับประทานอาหารเย็นที่ทางเรือจัดให้ หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

*  ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหาร Dream Dining

(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

 

 

เรือ22.00 น.  เรือออกจากเกาะบินตัน ประเทศอินโดนีเซีย

เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์

อาหารเช้า  รับประทานอาหารที่ทางเรือจัดให้

 

*  ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหาร Dream Dining

(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

 

 

เช็คอิน10.00 น./*17.30 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง หลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพข้อมูลราคา

วันที่เดินทาง Balcony Stateroom Inside Stateroom Oceanview Stateroom Balcony Deluxe Stateroom Palace Suite Dream Suite Dream Deluxe Suite Dream Executive Suite Garden Penthouse Palace Deluxe Suite Palace Penthouse

31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

15,560 10,660 13,110 - - - - - - - -

7-9 ก.พ. 2563

15,560 10,660 13,110 - - - - - - - -

14-16 ก.พ. 2563

15,560 10,660 13,110 - - - - - - - -

21-23 ก.พ. 2563

15,560 10,660 13,110 - - - - - - - -

28 ก.พ. - 1 มี.ค 2563

15,560 10,660 13,110 - - - - - - - -

6-8 มี.ค 2563

15,560 10,660 13,110 - - - - - - - -

13-15 มี.ค 2563

15,560 10,660 13,110 - - - - - - - -

20-22 มี.ค 2563

15,560 10,660 13,110 - - - - - - - -

27-29 มี.ค 2563

15,560 10,660 13,110 - - - - - - - -

3-5 เม.ย. 2563

15,560 10,660 13,110 - - - - - - - -

เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพ็คเกจทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 • ค่าอาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
 • ค่ากิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • ค่าภาษีท่าเรือ ค่าภาษีเชื้อเพลิง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าบัตรโดยสายเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเติมพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าทิปส์ SGD 21 ต่อท่านต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อท่านต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 • ค่ารถรับส่ง ระหว่าง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ
 • ค่า WIFI

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาค่าบริการแพ็คเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • กรณีซื้อแพ็คเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพ็คเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินเต็มจำนวนหลังได้รับการยืนยันห้องพักแล้วทันที

การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ

 • ราคาแพ็คเกจทัวร์นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง

การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง

 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

การยกเลิกและการขอคืนเงิน

 • หากยกเลิกหลังการยืนยันและชำระเงินแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่นๆ

 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพ็คเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้