ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
ติดตามพวกเรา ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนทวิสเตอร์ +1บนกูเกิลพลัส ติดตามบนยูทูป ติดตามบนอินสตาแกรม เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินในประเทศ ชุ่มฉ่ำรับหน้าฝน บินหาความความสุขในวันฝนพรำ

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินในประเทศ ชุ่มฉ่ำรับหน้าฝน บินหาความความสุขในวันฝนพรำ
จากกรุงเทพฯ ถึง
from Bangkok to
ชั้นที่นั่ง
Class
เที่ยวเดียว
One Way
จองออนไลน์
Book Online
เชียงใหม่ / Chiang Mai
สำรองที่นั่งล่วงหน้า 14 วัน
W 1,400 Book Now!
เชียงใหม่ / Chiang Mai W 1,700 Book Now!
V 2,000 Book Now!
Q 2,300 Book Now!
กระบี่ / Krabi
สำรองที่นั่งล่วงหน้า 14 วัน
W 1,500 Book Now!
กระบี่ / Krabi W 1,800 Book Now!
V 2,100 Book Now!
Q 2,400 Book Now!
ภูเก็ต / Phuket
สำรองที่นั่งล่วงหน้า 14 วัน
W 1,700 Book Now!
ภูเก็ต / Phuket W 2,000 Book Now!
V 2,300 Book Now!
Q 2,600 Book Now!
สมุย / Samui
H 4,000 Book Now!

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

 • สำหรับการเดินทาง เที่ยวเดียว บนชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนด ด้วยเที่ยวบินการบินไทย เท่านั้น
 • ราคานี้สำหรับการออกบัตรโดยสารและออกเดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2558
 • เมื่อซื้อและออกบัตรโดยสารแล้ว
    - ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เส้นทางบิน , ชั้นเดินทาง และ ไม่สามารถขอคืนเงิน
    - อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือ เที่ยวบินได้ใน RBD เดิม คิดค่าธรรมเนียม ครั้งละ 500 บาท (การเดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโปรโมชั่น)
  ยกเว้น ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าก่อน 14 วัน ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง และ/หรือ เที่ยวบินได้
 • กรณีสะกดชื่อผิด (บางตัวอักษร) ต้องเป็นผู้โดยสารคนเดียวกัน อนุญาตให้ทำการ Reissue เป็นชื่อที่ถูกต้องได้โดยเสียค่าธรรมเนียม 500 บาททั้งนี้ต้องเป็น เส้นทาง/เที่ยวบิน / วันที่ และ RBD เดิม เท่านั้น
 • ผู้โดยสารต้องออกบัตรโดยสารทันที หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
 • ราคาบัตรโดยสารเด็กใช้ราคาจากราคา 75% จากราคาสุทธิข้างต้น ทารกที่ไม่มีที่นั่ง คิด 50 % ของราคาผู้ใหญ่
 • บัตรโดยสารมีอายุ 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร
 • ราคาบัตรโดยสารรวมค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว ยกเว้น ค่าภาษีสนามบิน
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

Air Fare Important Conditions

 • Departure Oneway and Roundtrip on economy class Thai Airways flight only.
 • Purchasing and Depart from Now - 30 November 2015.
 • Open Ticket are not allowed.
    - Ticket is non reroutable, endorsable, refundable, or upgradable.
    - Name change (change passenger) is not permitted. Flight/Date change is permitted at the same RBD with fee THB 500 per transaction (the new flight/date must be completed in promotion period).
  Except for ticketing advance purchase 14 days before departure, flight/date change is not permitted.
 • Name correction is permitted with fee THB 500 under the same RBD/route/flight/date.
 • Instant Purchasing when booking is confirmed.
 • Child fare apply 75% of adult fare.
 • Ticket validity 30 days from the start date of travel listed on the ticket.
 • Ticket includes all surcharges except airport tax.
 • All fares and conditions are subject to change without prior notice.
 • Our company reserve the right to cancel your reservation and payment in case the booking you made is not follow the condition of air fare.


ผู้สนับสนุนตั๋วเครื่องบิน
Thailand Travel Homepage for Non-Thai Passport

บริษัททัวร์ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทัวร์ต่างประเทศ 2560 - 2561 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า