ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
ติดตามพวกเรา ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนทวิสเตอร์ +1บนกูเกิลพลัส ติดตามบนยูทูป ติดตามบนอินสตาแกรม เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์
วันที่ 22 สิงหาคม 2560
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาพิเศษสุด จากการบินไทย

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาพิเศษสุด จากการบินไทย

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาพิเศษสุด จากการบินไทย
ซื้อและจองออนไลน์วันนี้ ที่ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์

"Inspiring Thailand 2013 Promotion By Thai Aways."
Book Online at ThaitravelCenter.
 

จากกรุงเทพ ถึง
/From Bangkok To
ชั้นที่นั่ง
/ Class
เที่ยวเดียว / One Way จองออนไลน์เที่ยวเดียว
/Book Online One Way
ไป-กลับ / Round Trip จองออนไลน์ไป-กลับ
/Book Online Round Trip
ขอนแก่น/ Khon Kaen W 1,895 Book Now! 3,790 Book Now!
V 2,040 Book Now! 4,080 Book Now!
เชียงใหม่ / Chiang Mai W 2,135 Book Now! 4,270 Book Now!
V 2,430 Book Now! 4,860 Book Now!
กระบี่ / Krabi W 2,460 Book Now! 4,920 Book Now!
V 2,655 Book Now! 5,310 Book Now!
เชียงราย / Chiang Rai W 2,500 Book Now! 5,000 Book Now!
V 2,690 Book Now! 5,380 Book Now!
ภูเก็ต / Phuket W 2,555 Book Now! 5,110 Book Now!
V 2,760 Book Now! 5,520 Book Now!
หาดใหญ่ / Hat Yai
(TG231/TG233 , TG232/TG234)
W 2,485 Book Now! 4,970 Book Now!
V 2,680 Book Now! 5,360 Book Now!
หาดใหญ่ / Hat Yai
(TG235/TG237 , TG236/TG238)
W 2,815 Book Now! 5,630 Book Now!
V 3,035 Book Now! 6,070 Book Now!


 

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

 • ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายบัตรโดยสารเครื่องบินโปรโมชั่นนี้ สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางตั้งแต่ 3 วัน ล่วงหน้าขึ้นไปเท่านั้น
 • ราคาบัตรโดยสารโปรโมชั่นนี้สำหรับการเดินทาง เที่ยวเดียว หรือไปกลับ บนชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น และเดินทางด้วยสายการบินไทย
 • ราคาบัตรโดยสารโปรโมชั่นนี้สำหรับการจองและออกบัตรฯ ตั้งแต่ 23 มกราคม - 31 มีนาคม 2556 และเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2556 เท่านั้น
 • เฉพาะเส้นทางหาดใหญ่ ออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน TG231, TG233, TG235, TG237 และเดินทางกลับด้วยเที่ยวบิน TG232, TG234, TG236, TG238 เท่านั้น
 • ไม่อนุญาต ให้ใช้ เดินทางกับเที่ยวบิน THAI Smile (TG7XX)
 • หากที่นั่งคอนเฟิร์มแล้ว ต้องออกบัตรโดยสารและชำระเงินทันที
 • กรณีออกบัตรฯ แล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เที่ยวบิน, วันเดินทาง, เส้นทางบิน และไม่สามารถขอคืนเงิน
 • ราคาบัตรโดยสารเด็กใช้ราคา 75% จากราคาสุทธิข้างต้น และบัตรโดยสารทารกใช้ราคา 10% จากราคาสุทธิข้างต้น
 • ได้รับไมล์สะสมตามปกติ
 • บัตรโดยสารมีอายุ 30 วัน
 • ราคาบัตรโดยสารรวมค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว ยกเว้น ค่าภาษีสนามบิน
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

Air Fare Important Conditions

 • Purchasing from 23 January - 31 March 2013 and Depart from 1 February - 31 March 2013.
 • Hat Yai Departure flight TG231, TG233, TG235, TG237 and Return flight TG232, TG234, TG236, TG238 only.
 • Not allowed to travel on flights THAI Smile (TG7XX).
 • Instant Purchasing when booking is confirmed.
 • Dates/Flights changing is not allowed and Non-Refundable for purchased ticket.
 • Child fare apply 75% of adult fare and infant fare apply 10% of adult fare.
 • Royal Orchid Plus Mileage Accrual.
 • Ticket validity 30 days.
 • Ticket includes all surcharges except airport tax.
 • All fares and conditions are subject to change without prior notice.
 • Our company reserve the right to cancel your reservation and payment in case the booking you made is not follow the condition of air fare.


ผู้สนับสนุนตั๋วเครื่องบิน
Thailand Travel Homepage for Non-Thai Passport

บริษัททัวร์ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทัวร์ต่างประเทศ 2560 - 2561 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า