บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า Taste of Autumn 6วัน 3คืน สายการบินไทย

วันที่ 21 ตุลาคม 2557
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า Taste of Autumn 6วัน 3คืน สายการบินไทย
รหัสทัวร์ : 673TG6DAM
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 55,500 บาท
รวมมื้ออาหาร : 8 มื้อ
มาตรฐานทัวร์ :
กล่องเครื่องมือทัวร์ แชร์ทัวร์นี้กับเพื่อน พิมพ์ทัวร์นี้ทางเครื่องพิมพ์ ส่งอีเมลล์ทัวร์นี้ให้เพื่อน บุ๊คมาร์คทัวร์นี้ ดาวน์โหลดทัวร์นี้เป็นเอกสาร PDF
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า Taste of Autumn 6วัน 3คืน สายการบินไทย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า Taste of Autumn 6วัน 3คืน สายการบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวนิทไทจิ เคารพล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 วัดคิโยมิสึ ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย คินคะคุจิ ปราสาททองกลางน้ำใส นั่งรถไฟสายโรแมนติคอาราชิยาม่า สวนป่าไผ่ สดับลม ชมเสียงใบไม้ โทเก็ทสึเคียว สะพานข้ามพระจันทร์ โทไดจิ นมัสการหลวงพ่อโตวิหารไม้ อิสระเที่ยวรอบเมืองโอซาก้าเต็มวัน ปราสาทโอซาก้า ปราสาทสุดอลัง ชิเท็นโนจิ วัดพุทธเก่าแก่นับพันปี ชินไซบาชิ ช็อปปิ้งเต็มอิ่มย่านดัง


กำหนดการเดินทาง
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มต้นที่ ปรับปรุงล่าสุด


แผนการเดินทางท่องเที่ยว
1 วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ

 

19.30 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ ชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ บริเวณเคาน์เตอร์ของสายการบินไทย (TG) เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับไกด์และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่พร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารตลอดจนสัมภาระของทุกท่าน

สิ่งที่ควรทราบ : สายการบินจะทำการปิดให้บริการ Check-in ก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 30 นาทีและไม่มีประกาศเตือนขึ้นเครื่อง ดังนั้นทุกท่านจำเป็นต้องพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที

2 วันที่สอง กรุงเทพฯ-นาโกย่า-วัดนิทไทจิ-เกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคะคุจิ

 -/L/D

 

เที่ยวบิน00.05 น. ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 644 พร้อมการบริการของสายการบินที่สะดวกสบาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินตลอดการเดินทาง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมทั้งตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ วัดนิทไทจิ วัดไทยในนาโกย่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1904(พ.ศ. 2447) ณ บริเวณเชิงเขาคาคุโอะซัน นำท่านกราบนมัสการขอพรองค์พระศากยมุนี และ ป้ายฝีพระหัตถ์ พระพุทธรูปที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระราชทานไว้สำหรับนำไปประดิษฐานเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างไทยและญี่ปุ่น พร้อมบันทึกภาพกับ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าพระวิหาร วัดนิไทจิเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดยที่พระพุทธศาสนาญี่ปุ่นถือกันว่า วัดนี้เป็นวัดพิเศษซึ่งรวมนิกายต่างๆ เข้าด้วยกัน และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่แท้แห่งองค์พระศากยมุนีพระพุทธเจ้า

มื้ออาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เซ็ตอาหารท้องถิ่น ที่คัดสรรวัตถุดิบขึ้นชื่อของแต่ละท้องถิ่นมาบริการให้ทุกท่าน

ช่วงบ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าต้นกำเนิดวัฒนธรรมชั้นสูงอย่าง เกอิชา แล้วนำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส วัดยอดนิยมที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในปี 2007 ชื่นชมความอลังการกับท่อนซุงขนาดมหึมาน้ำหนักถึง 139 ตัน ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง นำท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็นศิริมงคล และให้ท่านได้ลองเสี่ยงทายความรักที่ Love Stone หรือ หินตาบอด พิสูจน์ถึงรักแท้โดยหลับตานึกถึงคนรัก แล้วเดินจากหินก้อนหนึ่งเริ่มต้นไปยังอีกก้อนหนึ่ง และเชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ น้ำ 3 สาย ที่เชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้านความร่ำรวย, ความมีชื่อเสียง และมีสุขภาพดี อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์จากมุมบนของวัดที่มองไปเบื้องหน้าเป็นเมืองเกียวโต ท้ายสุดให้ท่านได้เพลิดเพลินที่ ถนนสายกาน้ำชา ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา, ชุดเครื่องเซรามิค, อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด, ชา และ ขนมพื้นเมืองอร่อยๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย จากนั้น นำท่านสู่ วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง วัดนี้เดิมเป็นสถานตากอากาศของโชกุนโยชิมิสึ แห่งตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญา อิคคิวซัง ปราสาทนี้ สร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 1955 หลังจากที่ได้ ถูกไฟไหม้ ไปเมื่อปี ค.ศ. 1950 ซึ่งได้ถอดแบบจำลองโครงสร้างจากของจริงในยุคศตวรรษที่ 14อาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจาก ทองคำเปลว อีกจุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ก็คือรูปหล่อ นกฟีนิกซ์ บนยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมีลำธารน้ำใสสะอาดทำให้เกิดภาพสะท้อนผิวน้ำแสน สวยราวภาพวาด และภายในบริเวณปราสาทมีสวนญี่ปุ่น จัดแต่งไว้อย่างสวยงาม

มื้ออาหารค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์ยากินิคุ มื้อนี้ให้ท่านได้เลือกอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่ กับการเลือกอาหารต่างๆ ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมากมาย อาทิ เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อปลา สนุกสนานกับการปิ้งย่างบนกระทะร้อนๆ ที่โต๊ะท่านตามใจชอบ นอกจากนี้ยังมีเมนูหลากหลาย เช่น ข้าวแกงกระหรี่เนื้อ ก๋วยเตี๋ยว ซูชิ เทมปุระ ซุปเลิศรส พร้อมบริการเครื่องดื่มท่านมากมาย ตบท้ายด้วยของหวานให้ท่านอย่างอิ่มหนำสำราญ

เข้าพักที่พัก : Kyoto Tokyu Hotel หรือเทียบเท่า

3 วันที่สาม เกียวโต-อาราชิยาม่า-นั่งรถไฟสายโรแมนติค Torocco Train-สวนป่าไผ่-สะพานโทเก็ทสึเคียว-นารา-วัดโทไดจิ-โอซาก้า

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ นำท่านเปลี่ยนอิริยาบทเป็นการนั่งไฟสายโรแมนติค Torocco Train ชื่นชมความงดงามตลอดการเดินทาง ทั้งหุบเขา ป่าไม้ ลำธารที่อยู่เบื้องล่าง ที่สำคัญเป็นฤดูกาลแห่งโคโย หรือ ใบไม้เปลี่ยนสี เตรียมตัวผลัดเปลี่ยนเวียนฤดูกาล อวดโฉมด้วยสีสันของใบไม้ห้าแฉก โมะมิจิ ทั้งเขียวแก่ เหลืองอ่อน ส้มแสด และ แดงสด ที่ผลัดกันแสดงความงดงามบนยอดไม้และผืนป่าจนงดงามเกินหาคำบรรยาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินและบันทึกภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินชื่นชมความงดงามของ สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า ที่มีเส้นทางแคบๆ เชื่อมผ่านกลางสวนไผ่ ให้ผู้คนสัญจรไปมา ท่ามกลางความเงียบสงบ เสียงลมที่พัดเสียดสีใบไผ่ และแสงแดดรำไรที่ส่องลอดผ่านลงมา เกิดความงดงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชมความงดงามของ สะพานโทเก็ทสึเคียว สะพานสายโบราณที่ทอดตัวยาวข้ามแม่น้ำ โฮสุคาวะ โดยมีทิวเขาอาราชิยามะเป็นฉากหลัง ตัวสะพานแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นในสมัยเฮย์อัน โดยใช้ชื่อตามพระจักรพรรดิคาเมยาม่า ซึ่ง โทเก็ทสึ มีความหมายตรงตัวว่า ข้ามพระจันทร์ สื่อถึงการเดินชมจันทร์ดวงกลมโตในผืนน้ำยามค่ำคืน โดยในวันที่อากาศดีหนุ่มสาวชาวเกียวโตนิยมใส่ชุดยูกาตะ ออกมาเดินกินลมชมวิวแม่น้ำใสที่แผ่กว้าง และลัดเลาะหาของทานเล่นซึ่งมีขายอยู่ทั่วไประหว่างทาง

มื้ออาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เซ็ตอาหารท้องถิ่น ที่คัดสรรวัตถุดิบขึ้นชื่อของแต่ละท้องถิ่นมาบริการให้ทุกท่าน

ช่วงบ่าย นำท่านเดินทางสู่ นารา เมืองหลวงโบราณของประเทศญี่ปุ่น สถาปนาขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 710 หรือที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยวคือเมืองแห่งกวาง เพื่อนำท่านชม วัดโทไดจิ วัดที่ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกที่มีชื่อเสียงและสัญลักษณ์ของเมืองนารา เพราะเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมานานตั้งแต่ ค.ศ. 752 นำท่านชมมหาวิหารไม้ อันยิ่งใหญ่ อันเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ หรือไดบุตสึแห่งเมืองนารา ที่มีความสูง 15 เมตร น้ำหนักกว่า 500 ตัน เป็นหลวงพ่อโต ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในญี่ปุ่น หลังจากสักการะหลวงพ่อโตแล้ว รอบๆ วิหาร จะมีเทวรูปองค์อื่นๆ อาทิ เจ้าแม่กวนอิม และเทวรูปของพระโพธิสัตว์ที่ทรงเครื่องแต่งกายเหมือนนักรบโบราณ นอกจากนี้ท่านสามารถถ่ายภาพ หรือให้อาหารกับบรรดาฝูงกวาง น้อย ใหญ่ ที่รอต้อนรับทุกท่านอยู่ภายในบริเวณวัด

มื้ออาหารค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น มื้อนี้ให้ท่านได้เลือกอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่ กับการเลือกลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นเมนูต่างๆ มากมายตามอัธยาศัย

เข้าพักที่พัก : Hotel Granvia Osaka หรือเทียบเท่า

4 วันที่สี่ โอซาก้า-อิสระเที่ยวชมรอบเมืองโอซาก้าเต็มๆ วัน

 B/-/-

 

มื้ออาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอิ่มเอมกับอาหารเช้า อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย โดยเราขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ สำหรับท่านที่สนใจสวนสนุก และชอบชมภาพยนตร์ Hollywood ต้องที่นี่เลย ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอ โอซาก้า สวนสนุกของภาพยนตร์อันดับ 1 ของ Hollywood ด้วยทุนสร้างมหาศาลยิ่งกว่าที่สหรัฐอเมริกา ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มต้นกับเครื่องเล่นที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน ฮอลลีวูด ดรีม (Hollywood Dream) ให้ท่านได้ท้าทายความกล้ากับรถไฟเหาะ ที่เรียกเสียงกรี๊ดตั้งแต่ประตูทางเข้า ตื่นตากับโรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวูด ชมฉากจำลองของนิวยอร์ค, ฉากจำลองเมืองซานฟรานซิสโก เป็นต้น ชมภาพยนตร์ 3 มิติเรื่อง The Terminator หรือ คนเหล็ก 2 สงครามระหว่างมนุษย์กับ Cyborg ลองสัมผัสการต่อสู้ไล่ล่าประชิดตัวท่านดุเดือดเร้าใจ ที่ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาท แล้วไปสนุกตื่นเต้นกับการห้อยโหนโผนทะยานไปกับ Spider Man ยอดมนุษย์แมงมุม ซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ สนุกสนานกับการขับรถผาดโผนทะยานไปในอากาศที่สนุกเสมือนขับจริงในการเล่น Simulator ของฉากภาพยนตร์เรื่อง Back To The Future ที่สุดกับการต่อสู้ แนะนำเครื่องเล่นใหม่ สุดตระการตา Space Fantasy เป็นต้น เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นแล้ว อยากนั่งชมวิวชิลล์ๆ เราขอแนะนำเป็น อุเมดะ สกายบิวล์ดิ้ง ซึ่งเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับ 7 ของโลก และนับว่าเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองโอซาก้า โดยตัวตึกมีทั้งหมด 4 ชั้น เชื่อมต่อกันตรงสองชั้นบนสุดด้วยสะพานและบันไดเลื่อนข้ามผ่านโถงกลางอากาศที่อยู่ตรงกลาง ซึ่งเมื่อท่านยืนอยู่บนบันไดเลื่อนก็จะเหมือนกับว่าได้ลอยอยู่บนท้องฟ้าสีคราม หรือบางท่านเบื่อๆ ต้องการช็อปปิ้ง ขอแนะนำ ห้างสรรพสินค้าอุเมดะฮันคิว ห้างสรรพสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากชาวตะวันตกว่าเป็นผู้นำด้านแฟชั่น มีสินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางสุดไฮโซ และร้านขนมคุกกี้สุดหรูมากมาย เหนื่อยแล้ว อยากพักผ่อนนั่ง Hang Out กับเพื่อนๆ ต้องที่นี่เลย ย่านโดทนบุริ ย่านกินดื่มและช็อปปิ้งสุดฮิตอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า ที่ถ้าทุกท่านเห็นป้ายโฆษณานักวิ่งวิ่งเข้าเส้นชัยของกูลิโกะแล้วล่ะก็ จะต้องร้อง อ๋อ!!! ขอบอกว่าย่านนี้ตอนกลางคืนคนชุกมากๆ มีทั้งร้านอาหาร ร้านนั่งกินดื่ม และร้านช็อปปิ้งทั่วไปมากมาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนั่งชิลล์ๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศของเมืองตะวันตก หรือจะลองสวมบทเป็นแบ็คแพ็คเกอร์ตะลุยเดินชมย่านแห่งนี้ก็ได้ ทั้งสนุกและตื่นเต้นไปอีกแบบ (ไม่รวมค่าอาหารทุกมื้อ, ค่าผ่านประตูหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ และไม่มีบริการรถบัสรับส่งในวันนี้)

เข้าพักที่พัก : Hotel Granvia Osaka หรือเทียบเท่า

5 วันที่ห้า โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-วัดชิเทนโนจิ-ช็อปปิ้งย่านชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ

 B/L/-

 

มื้ออาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (หลังอาหารเช้าตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย Check-out พร้อมเดินทางกลับสู่ประเทศไทย)

เช้านี้ นำท่านเดินทางต่อเพื่อมุ่งหน้าสู่ ปราสาทโอซาก้า พาท่าน เข้าชม สัญลักษณ์ประจำเมืองโอซาก้า ซึ่งเป็นปราสาทที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเลยทีเดียว โดยที่สร้างตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 16, เป็นปราสาท 8 ชั้น แต่หากมองจากเพียงภายนอกจะมีเพียง 5 ชั้นเท่านั้น ท่านจะได้ตื่นตากับประวัติศาสตร์ความเป็นมา ของปราสาทและการก่อตั้งเมือง พร้อมชมชุดเกราะโบราณ และ ข้าวของเครื่องใช้ ของสมัยก่อน และขึ้นชมวิวมุมบนของเมืองโอซาก้า จากบริเวณระเบียงบนชั้นสูงสุดของตัวปราสาท อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความอลังการกับปราสาทที่ต้องใช้หินก้อนโตสร้างด้วยแรงงานคน ก่อนออก อย่าลืมแวะถ่ายภาพคู่กับไทม์แคปซูล ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองงาน Expo Japan World 1970 โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่าง Matsushita Electric Industrial ที่บรรจุของจำลองอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ในสมัยนั้นๆ เพื่อที่ให้คนแห่งโลกอนาคตทราบถือความเจริญรุ่งเรืองในอดีต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดชิเทนโนจิ หนึ่งในวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อราวๆ 1,400 ปีที่แล้ว โดยเจ้าชายโชโตคุ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิสุอิโคะ เชื่อกันว่าใช้เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ 4 องค์ตามชื่อวัด การวางแผนผังของสิ่งก่อสร้างภายในได้รับอิทธิพลมาจากจีนโบราณ อาทิ วิหารไทชิเด็น ที่ประดิษฐานรูปปั้นของเจ้าชายโชโตคุ, วิหารคาเมย์ ฟุโดโตะ, เจดีย์ห้าชั้น, ปะรำพิธี, สวนญี่ปุ่นโกะคุราคุ ที่ปลูกซากุระและโมมิจิ ไว้อย่างหนาแน่น นอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่เก็บรักษาสมบัติสำคัญของชาติ เช่น ดาบเฮชิโชริวเคน ของเจ้าชายโชโตคุ, เซมเม็นโฮเคเคียว คัมภีร์โบราณในรูปของพัด ฯลฯ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพของวัดเก่าแก่แห่งนี้ ตามรอยละครดัง รักไม่มีวันตาย

มื้ออาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์ชาบู-ชาบู ที่เราคุ้นเคย โดยเสิร์ฟด้วยเนื้อหมูสไลด์ หรือ เนื้อวัวสไลด์ ที่คัดสรรเนื้อคุณภาพดี พร้อมกับผักสดนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น เห็ดเข็มทอง, ผักกาดขาว, ต้นหอมญี่ปุ่น, แครอท โดยทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดให้บรรยากาศ ชาบู ชาบู ขนานแท้ ที่ขาดไม่ได้ก็เห็นจะเป็นข้าวสวยร้อนๆ และบริการเครื่องดื่มด้วย Soft Drink ให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยในมื้อนี้

ช่วงบ่าย นำท่านมุ่งหน้าสู่ถนนชื่อดังของเมืองโอซาก้าอย่าง ชินไซบาชิ อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น สินค้าแบรนด์เนมที่ห้าง Iseton อาทิ เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, กระเป๋า, รองเท้า ทั้งสินค้าสุภาพบุรุษและสตรี

ค่ำ ได้เวลาอาหารค่ำแล้ว มื้อนี้อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความเพลิดเพลินในการช็อปปิ้ง (ไม่รวมอาหาร)

หากเป็น เครื่องสำอางแบรนด์ญี่ปุ่น Shisedo, Fancl ก็สามารถซื้อได้ที่ร้าน Matsumoto ภายในห้าง Bic Camera เพลิดเพลินไปกับสินค้าประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค, กล้องถ่ายรูป, MP-3, I-Pod, เกมส์ Play Station, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินฯ เพื่อเดินทางกลับ

6 วันที่หก สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

 

เที่ยวบิน00.30 น. ออกเดินทางจาก สนามบินคันไซ โดยเที่ยวบิน TG 673

04.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทางราคาค่าบริการทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า Taste of Autumn 6วัน 3คืน สายการบินไทย
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *
จองทัวร์นี้เลย! เลือกทัวร์อื่น


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Thai Airways(TG) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 22,300 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 27,800 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

 • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาณะการณ์ ข้อจำกดัด้านภูมิอาหาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 • คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ) มีดังต่อไปนี้
  • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
  • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
  • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรมและอื่นๆ)
  • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 • คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
  • กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  • ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 21.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 308 8383 (อัตโนมัติ 90 คู่สาย) และโทรสาร 02 308 8355 - 57 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

จองทัวร์นี้เลย! เลือกทัวร์อื่น

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า

รับจัดทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น กรุ๊ปทัวร์ คุณภาพ ท่องเที่ยว ดูงาน ทัวร์ญี่ปุ่น ตามงบประมาณที่พอใจ
โทร :   02-3088383
แฟกซ์ :02-3088355
ต้องการจัดทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นคลิกเลย
ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม

10 เหตุผล ดีดี
ที่ใครๆ ก็จองทัวร์
กับ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
 • บริการหลากหลายเส้นทางทัวร์ ทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ
 • ทัวร์คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับราคา มีให้เลือกหลายระดับความต้องการ ตามงบของลูกค้า
 • มีที่นั่งแน่นอน หากจองแต่เนิ่นๆ
 • ราคาทัวร์ รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมเงื่อนไขอย่างชัดเจน
 • ศูนย์บริการลูกค้ารองรับบริการจองทัวร์ต่างประเทศ กว่า 30 คู่สายพร้อมกัน
 • เปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์
 • สามารถเลือกจัดทัวร์แบบกลุ่มส่วนตัวได้ในความต้องการเฉพาะกับทีมงานด้านท่องเที่ยวมืออาชีพ
 • มีการตรวจสอบผลความพึงพอใจหลังการขาย ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • รางวัลเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกระทรวงพาณิชย์ Trustmark การันตี
 • รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • บริษัททัวร์แห่งแรกในไทยที่ได้รับ Trustmark ตั้งแต่ปี 2551 รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

  ราคาและรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า Taste of Autumn 6วัน 3คืน สายการบินไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า