บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป ล่องเรือสำราญ Western Mediterranean Cruise 9วัน 6คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

วันที่ 31 สิงหาคม 2557
ทัวร์ยุโรป ล่องเรือสำราญ Western Mediterranean Cruise
9 วัน 6 คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
รหัสทัวร์ : 659SQ9DRC
ประเทศ : อิตาลี, สเปน
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 151,900 บาท
รวมมื้ออาหาร : 17 มื้อ
มาตรฐานทัวร์ :
กล่องเครื่องมือทัวร์ แชร์ทัวร์นี้กับเพื่อน พิมพ์ทัวร์นี้ทางเครื่องพิมพ์ ส่งอีเมลล์ทัวร์นี้ให้เพื่อน บุ๊คมาร์คทัวร์นี้ ดาวน์โหลดทัวร์นี้เป็นเอกสาร PDF
ทัวร์ยุโรป ล่องเรือสำราญ Western Mediterranean Cruise 9วัน 6คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป ล่องเรือสำราญ Western Mediterranean Cruise 9วัน 6คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
ทัวร์ยุโรป ล่องเรือสำราญ Oasis of the Seas เรือสำราญลำที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน เที่ยวชายฝั่งในกรุงโรม พร้อมตื่นตะลึงไปกับความงามทางธรรมชาติ ณ ถ้ำมรกต ที่เกาะคาปรี เข้าเมืองบาร์เซโลน่า เมืองท่าอันทรงเสน่ห์ของสเปน พร้อมพักค้างแรม 1 คืน


กำหนดการเดินทาง
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มต้นที่ ปรับปรุงล่าสุด
กันยายน 12-20ก.ย.  151,900 7 ก.พ. 14 


แผนการเดินทางท่องเที่ยว
1 วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-สิงคโปร์

 

15.45 น. พบเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาท์เตอร์เช็คอิน สายการบิน Singapore Airlines แถว K (ประตู 5) ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เที่ยวบิน18.30 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิสู่สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 979 (ใช้เวลาในการบินราว 2.25 ชั่วโมง)

21.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางงี เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบินเดินทางสู่บาร์เซโลน่า

2 วันที่สอง สิงคโปร์-บาร์เซโลน่า-เช็คอินลงเรือสำราญ Oasis of the Seas

 -/-/D

 

เที่ยวบิน01.10 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติชางงีสู่บาร์เซโลน่าโดยเที่ยวบินที่ SQ 68 (ใช้เวลาในการบินราว 13.30 ชั่วโมง)

08.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า-เอลปราต อำนวยความสะดวกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และตรวจสอบสัมภาระ

10.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ Barcelona Cruise D Adossat Terminal

เที่ยง เช็คอินลงเรือสำราญ Oasis of the Seas โดยขอให้ท่านเตรียมเอกสารเช็คอินลงเรือสำราญดังนี้
1. หนังสือเดินทาง
2. เอกสาร Set Sail Pass
3. บัตรเครดิต (เพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นบนเรือ)
4. ใบสอบถาม Health Questionnaire

โดยขอให้ท่านเตรียมกระเป๋า Carry On คนละ 1 ใบสำหรับใส่สัมภาระที่จำเป็นติดตัวหรือยารักษาโรคประจำตัว ฯลฯ

โดยก่อนเรือสำราญออกเดินทาง ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมหนีภัย (Muster Drill) โดยเมื่อเรือให้สัญญาณ ขอให้ท่านเดินทางไปยังจุดรวมพลของตน (Muster Station) โดยสามารถสังเกตุได้จากแผนผังด้านหลังประตูห้องพักของท่าน และหมายเลขบนบัตร SeaPass Card ของท่าน

19.00 น. เรือสำราญ Oasis of the Seas ออกเดินทางจากท่าเรือ Barcelona Cruise D Adossat Terminal เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองท่าชีวีต้าเว็คเคีย ประเทศอิตาลี หลังจากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เดินสำรวจเรือสำราญเพื่อทำความคุ้นเคยและเก็บภาพความประทับใจ พร้อมร่วมสนุกทำกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญ โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของทางเรือได้ผ่านทางเอกสาร Cruise Compass ที่วางไว้ภายในห้องพัก หรือสามารถหยิบเพิ่มได้ที่เคาท์เตอร์ Guest Relations Desk (ชั้น 5 / กลางเรือ)

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Opus Dining Room บนเรือสำราญ (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ) ภายหลังรับประทานอาหารให้อิสระแก่ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญตามอัธยาศัย

3 วันที่สาม ล่องเรือกลางมหาสมุทร-เพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญ

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญได้ ตามอัธยาศัย
1. ห้องอาหาร Opus Dining Room (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ)
2. ห้องอาหาร Windjammer Market Place (ชั้น 16 / ท้ายเรือ)

หลังจากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เดินสำรวจเรือสำราญเพื่อทำความคุ้นเคยและเก็บภาพความประทับใจ พร้อมร่วมสนุกทำกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญ โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆของทางเรือได้ผ่านทางเอกสาร Cruise Compass ที่วางไว้ภายในห้องพัก หรือสามารถหยิบเพิ่มได้ที่เคาท์เตอร์ Guest Relations Desk (ชั้น 5 / กลางเรือ)

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญได้ ตามอัธยาศัย
1. ห้องอาหาร Opus Dining Room (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ)
2. ห้องอาหาร Windjammer Market Place (ชั้น 16 / ท้ายเรือ)

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Opus Dining Room บนเรือสำราญ (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ) ภายหลังรับประทานอาหารให้อิสระแก่ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญตามอัธยาศัย

4 วันที่สี่ ท่าเรือชีวีต้าเว็คเคีย-ปราสาทนักบุญเทวดา-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญได้ทั้ง 2 แห่ง ตามอัธยาศัย
1. ห้องอาหาร Opus Dining Room (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ)
2. ห้องอาหาร Windjammer Market Place (ชั้น 16 / ท้ายเรือ)

07.00 น. เรือสำราญ Oasis of the Seas เทียบท่า ณ ท่าเรือ ชีวีต้าเว็คเคีย ที่นี่เป็นประตูสู่อาณาจักรอันเกรียงไกรในอดีตจากทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน กรุงโรม โรมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในวันเดียว ที่นี่จึงเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงของ ประวัติศาสตร์, สถาปัตยกรรมและจิตวิญญาณ และศาสนสถานอันสำคัญต่างๆ มากมาย

09.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงโรม อันเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์เกรียงไกรอันยาวนาน ภายใต้บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก นำท่านผ่านชม ปราสาทนักบุญเทวดา (Castel Sant Angelo) ปราสาทรูปทรงกระบอกตั้งตระหง่านริมแม่น้ำไทเบอร์ แรกเริ่มเดิมทีที่นี่คือสุสานของจักรพรรดิเฮเดรียนแห่งจักรวรรดิโรมันและพระญาติ ต่อมาสมเด็จพระสันตปาปาทรงมีพระดำริให้สถานที่แห่งนี้เป็นปราสาทและป้อมปราการป้องกัน ก่อนปัจจุบันจะกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในที่สุด ปราสาทนักบุญเทวดา ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในกรุงโรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางผ่านชม สนามกีฬาโบราณ โคลอสเซี่ยม สนามประลองการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของชาวโรมัน อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโรมที่ถูกจดจำได้มากที่สุดจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ให้อิสระแก่ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย ภายหลังรับประทานอาหารนำท่านชมและโยนเหรียญ ณ น้ำพุเทรวี่ ซึ่งเป็นเคล็ดว่าจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีก น้ำพุเทรวี่เป็นน้ำพุที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนื่งของกรุงโรม ก่อนนำท่านเดินเท้าสู่จุดนัดพบยอดนิยมของกรุงโรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 บันไดสเปน ตลอดช่วงเวลากลางวันสถานที่แห่งนี้คือแหล่งนัดพบปะกันของหนุ่มสาวชาวโรม และบริเวณโดยรอบยังรายล้อมไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ร้านอาหาร และคาเฟ่ ให้อิสระแก่ท่านเก็บภาพความประทับใจ และช้อปปิ้งซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Opus Dining Room บนเรือสำราญ (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ) ภายหลังรับประทานอาหารให้อิสระแก่ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญตามอัธยาศัย

20.00 น. เรือสำราญ Oasis of the Seas ถอนสมอออกเดินทางจากชีวีต้าเว็คเคีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ เนเปิ้ลส์ ประเทศอิตาลี

5 วันที่ห้า เนเปิ้ลส์-เกาะคาปรี-ถ้ำมรกต

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญได้ทั้ง 2 แห่ง ตามอัธยาศัย
1. ห้องอาหาร Opus Dining Room (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ)
2. ห้องอาหาร Windjammer Market Place (ชั้น 16 / ท้ายเรือ)

07.00 น. เรือสำราญ Oasis of the Seas เทียบท่า ณ เมืองท่าเนเปิ้ลส์ เนเปิ้ลส์ ไม่ได้เพียงแต่สวยเหมือนอย่างภาพวาดเท่านั้น ที่นี่ยังเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางอารย-วัฒนธรรมของโลก เต็มไปด้วยภาพวาดงานศิลปะแปลกๆ สถาปัตยกรรมในแบบกรีก-โรมันต่างๆมากมาย และเป็นบ้านเกิดของพิซซ่า เมืองใหญ่เป็นอันดับสาม ของประเทศอิตาลี และเป็นเมืองหลวงของแคว้นกัมปาเนีย ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี สามารถมองเห็นภูเขาไฟวิซูเวียสอยู่ไม่ไกล นำท่านเดินทางสู่ เกาะคาปรี โดยเรือเจ็ทฟรอย (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เกาะคาปรีเป็นเกาะขนาดเล็กที่มีธรรมชาติงดงาม จัดเป็นเกาะสวรรค์ของบรรดาเหล่านักท่องเที่ยวและเคยเป็นสถานที่ตากอากาศของจักรพรรดิไทบีเรียสแห่งอาณาจักรโรมันที่โปรดให้เป็นวิมานริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ระหว่างล่องเรือให้ชมทิวทัศน์ของท้องทะเลอันสวยงามดุจมรกตแห่งเมดิเตอร์เรเนียน ถึงเกาะคาปรี นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำมรกต (Blue Grotto) ภายในถ้ำ ท่านจะเห็นความมหัศจรรย์ของสีน้ำทะเลยามที่สะท้อนกับแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเข้มกลายเป็นสีเขียวมรกตที่สวยงาม (การเดินทางสู่ถ้ำมรกตขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และระดับน้ำขึ้นน้ำลง ณ วันนั้นๆ หากน้ำขึ้นสูง อาจไม่สามารถเข้าสู่ถ้ำได้) จากนั้นนำท่านมุ่งขึ้นสู่เมืองคาปรีโดยใช้รถราง Funicular แล้วนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศอันแสนงดงามของเมืองที่ตั้งอยู่บนที่สูงแห่งนี้

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหาร นำท่านชมความงดงามของท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอันกว้างใหญ่ไพศาล บนยอดเขาของเกาะคาปรี ให้อิสระแก่ท่านเก็บภาพความประทับใจ และช้อปปิ้งซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Opus Dining Room บนเรือสำราญ (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ) ภายหลังรับประทานอาหารให้อิสระแก่ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญตามอัธยาศัย

20.00 น. เรือสำราญ Oasis of the Seas ถอนสมอออกเดินทางจากเนเปิ้ลส์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน

6 วันที่หก ล่องเรือกลางมหาสมุทร-เพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญ

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญได้ ตามอัธยาศัย
1. ห้องอาหาร Opus Dining Room (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ)
2. ห้องอาหาร Windjammer MarketPlace (ชั้น 16 / ท้ายเรือ)

หลังจากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เดินสำรวจเรือสำราญเพื่อทำความคุ้นเคยและเก็บภาพความประทับใจ พร้อมร่วมสนุกทำกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญ โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของทางเรือได้ผ่านทางเอกสาร Cruise Compass ที่วางไว้ภายในห้องพัก หรือสามารถหยิบเพิ่มได้ที่เคาท์เตอร์ Guest Relations Desk (ชั้น 5 / กลางเรือ)

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญได้ ตามอัธยาศัย
1. ห้องอาหาร Opus Dining Room (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ)
2. ห้องอาหาร Windjammer MarketPlace (ชั้น 16 / ท้ายเรือ)

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Opus Dining Room บนเรือสำราญ (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ) หลังรับประทานอาหารให้อิสระแก่ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญตามอัธยาศัย

ค่ำวันนี้ขอให้ท่านจัดกระเป๋าสัมภาระของท่านพร้อมติดแถบกระเป๋าสีของเรือสำราญ และวางไว้หน้าห้องพักของท่านก่อนเวลา 22.00 น. โดยขอให้มีกระเป๋า Carry On ท่านละ 1 ใบสำหรับใส่เสื้อผ้าคืนสุดท้าย และสิ่งของสำคัญติดตัวไว้กับท่าน โดยเจ้าหน้าที่เรือจะทยอยลำเลียงกระเป๋าสัมภาระของท่านเพื่อนำออกจากเรือเช้าวันถัดไป โดยท่านจะได้รับกระเป๋าสัมภาระของท่านภายในอาคารผู้โดยสารท่าเรือปลายทาง สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นบนเรือสำราญ ขอให้ทุกท่านชำระค่าใช้จ่ายของท่านให้เรียบร้อยก่อนเวลา 23.00 น. ณ เคาท์เตอร์ Guest Relations Desk (ชั้น 4 / ท้ายเรือ) สำหรับท่านที่ระบุชำระค่าใช้จ่ายบนเรือด้วยบัตรเครดิต ท่านไม่ต้องกังวลใดๆ เนื่องจากเรือสำราญจะชำระยอดดังกล่าวเข้าไปยังบัตรเครดิตที่ท่านได้แจ้งไว้ (กรุณาแจ้งธนาคารผู้ออกบัตรก่อนออกเดินทาง เพื่อป้องกันความผิดพลาดและเช็คยอดวงเงินของท่าน)

7 วันที่เจ็ด บาร์เซโลน่า-สวนสาธารณะ ปาร์ค กูแอล-ซากราด้า ฟามิเลีย-ช้อปปิ้ง

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญได้ ตามอัธยาศัย
1. ห้องอาหาร Opus Dining Room (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ)
2. ห้องอาหาร Windjammer Market Place (ชั้น 16 / ท้ายเรือ)

05.00 น. เรือสำราญ Oasis of the Seas เทียบท่า ณ อากาศผู้โดยสาร Barcelona Cruise D Adossat Terminal เมืองบาร์เซโลน่า นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระ

08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สวนสาธารณะ ปาร์ค กูแอล (Parc Guell) สวนสาธารณะแห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่มีองค์ประกอบอันซับซ้อนตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเอลคาร์เมล โดยศิลปินผู้ออกแบบสวนแห่งนี้ คือ อันโตนิโอ เกาดี้ ในช่วงระหว่างปี 1900-1914 โดยสวนแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งสิ้น 42.45 เอเคอร์ เป็นสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปตอนใต้ และเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกโดย UNESCO ให้อิสระแก่ท่านในการเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สัญลักษณ์ที่มีผู้คนจดจำได้มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองบาร์เซโลน่า มหาวิหาร ซากราด้า ฟามิเลีย (Sagrada Familia) มหาวิหารที่ยังคงสร้างไม่เสร็จจวบจนถึงปัจจุบันซึ่งได้รับการออกแบบโดย อันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกที่มีชื่อเสียง ความพิเศษในงานของเกาดี้ คือการรวบรวมรูปทรงและพื้นผิวต่างๆ ในธรรมชาติมาใช้ และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของความสูงของยอดเขามองต์เซร์ราต

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย ภายหลังรับประทานอาหารให้อิสระแก่ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อสินค้าแบรนด์เนมหรือของที่ระลึกจากบริเวณร้านค้าย่าน Passage de Garcia และ จัตุรัสพลาซ่าเดอคาตาลุนญ่า

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักพักค้างแรม ณ โรงแรม Alimara Hotel Barcelona หรือเทียบเท่า

8 วันที่แปด บาร์เซโลน่า-สิงคโปร์

 B/-/-

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

07.00 น. นำท่านเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พักเพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า-เอลปราต เพื่อเช็คอินกระเป๋าสัมภาระ

เที่ยวบิน10.25 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า-เอลปราตสู่สิงคโปร์โดยเที่ยวบินที่ SQ 67 (ใช้เวลาในการบินราว 12.50 ชั่วโมง)

9 วันที่เก้า วันที่เก้า สิงคโปร์-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 

05.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางงี เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เที่ยวบิน07.10 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติชางงีสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ SQ 970 (ใช้เวลาในการบินราว 2.25 ชั่วโมง)

08.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพราคาค่าบริการทัวร์ ทัวร์ยุโรป ล่องเรือสำราญ Western Mediterranean Cruise 9วัน 6คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
กำหนดการ : 12-20ก.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 151,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 151,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 77,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *
จองทัวร์นี้เลย! เลือกทัวร์อื่น


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Singapore Airlines(SQ) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 4,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 60,800 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 76,000 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

 • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาณะการณ์ ข้อจำกดัด้านภูมิอาหาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาดกว้าง 1.5 นิ้ว สูง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรณีที่ต้องยื่นกับสถานทูตเยอรมัน ใช้รูปถ่ายสีขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล /สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า / สำเนาสูติบัตร( ในกรณีที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและยังศึกษาอยู่ ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้วทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วย)
 • กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
  • เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
  • เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 • หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น)
  • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ
  • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้าและ
  • กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน และรับรองเกี่ยวกับการลา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
  • กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
  • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา
  • กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำ
  • กรณีเงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก / สะสมทรัพย์ ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 5 วัน (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้ามทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
   การปรับสมุดบัญชีธนาคาร หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 10 มีนาคม 2556 สำเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทำการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่าต่อไปได้
  • กรณีเงินฝากประจำ (ซึ่งไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร โดยให้ธนาคารระบุว่า ท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจำ (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรอง ต้องมีอายุไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า เช่น หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 10 มีนาคม 2556 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 หรือ หลังจากนั้นเท่านั้น และ ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำมาด้วย
  • กรณีพันธบัตรรัฐบาล สามารถใช้ยื่นประกอบการพิจารณาได้ โดยให้สำเนาและให้ทางธนาคารประทับตรารับรอง พร้อมลงวันที่อย่างชัดเจน เช่นเดียวกัน วันที่ที่ปรากฎ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่าขึ้นมา
  • สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี
  • เอกสารทางการเงินจะต้องอัพเดทล่าสุด หรืออัพเดทอย่างน้อยไม่เกิน 1 สัปดาห์ ณ วันที่มายื่นสมัคร
 • ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / สามี-ภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสไม่สามารถรับรองให้กันและกันได้ / ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
  • กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกำหนดในข้อ หลักฐานการเงิน ที่จะใช้ยื่นวีซ่าจำนวน 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย
 • กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุณาดูข้อ หลักฐานการเงิน)
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินไปแล้ว
  โปรดทราบ การพิจารณาวีซ่ากลุ่มเชงเก้นแบบใหม่
  ผู้เดินทางกับทัวร์เส้นทางยุโรป ต้องแสดงตน ณ สถานฑูตนั้นๆ เพื่อสแกนลายนิ้วมือ หรือบางสถานฑูตอาจต้องสแกนม่านตา โดยข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 21.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 308 8383 (อัตโนมัติ 90 คู่สาย) และโทรสาร 02 308 8355 - 57 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

จองทัวร์นี้เลย! เลือกทัวร์อื่น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ล่องเรือสำราญ

รับจัดทัวร์ทัวร์ยุโรป กรุ๊ปทัวร์ คุณภาพ ท่องเที่ยว ดูงาน ทัวร์ยุโรป ตามงบประมาณที่พอใจ
โทร :   02-3088383
แฟกซ์ :02-3088355
ต้องการจัดทัวร์ทัวร์ยุโรปคลิกเลย
ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม

10 เหตุผล ดีดี
ที่ใครๆ ก็จองทัวร์
กับ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
 • บริการหลากหลายเส้นทางทัวร์ ทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ
 • ทัวร์คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับราคา มีให้เลือกหลายระดับความต้องการ ตามงบของลูกค้า
 • มีที่นั่งแน่นอน หากจองแต่เนิ่นๆ
 • ราคาทัวร์ รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมเงื่อนไขอย่างชัดเจน
 • ศูนย์บริการลูกค้ารองรับบริการจองทัวร์ต่างประเทศ กว่า 30 คู่สายพร้อมกัน
 • เปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์
 • สามารถเลือกจัดทัวร์แบบกลุ่มส่วนตัวได้ในความต้องการเฉพาะกับทีมงานด้านท่องเที่ยวมืออาชีพ
 • มีการตรวจสอบผลความพึงพอใจหลังการขาย ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • รางวัลเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกระทรวงพาณิชย์ Trustmark การันตี
 • รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • บริษัททัวร์แห่งแรกในไทยที่ได้รับ Trustmark ตั้งแต่ปี 2551 รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

  ราคาและรายละเอียดทัวร์ยุโรป ล่องเรือสำราญ Western Mediterranean Cruise 9วัน 6คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า