บริษัททัวร์ » ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์อเมริกา » ทัวร์อเมริกา ฮาวาย แปซิฟิกไฮเวย์ รูทนัมเบอร์วัน (Pacific Route No.1) 10วัน 7คืน สายการบินไชน่าแอร์ไลน์

ติดตามพวกเรา ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนทวิสเตอร์ +1บนกูเกิลพลัส ติดตามบนยูทูป ติดตามบนอินสตาแกรม เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์
วันที่ 30 กรกฎาคม 2559
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
ทัวร์อเมริกา ฮาวาย แปซิฟิกไฮเวย์ รูทนัมเบอร์วัน (Pacific Route No.1) 10 วัน 7 คืน สายการบินไชน่าแอร์ไลน์
รหัสทัวร์ : 659CI10DED
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 139,900 บาท
รวมมื้ออาหาร : 20 มื้อ
มาตรฐานทัวร์ :กล่องเครื่องมือทัวร์ แชร์ทัวร์นี้กับเพื่อน พิมพ์ทัวร์นี้ทางเครื่องพิมพ์ ส่งอีเมลล์ทัวร์นี้ให้เพื่อน บุ๊คมาร์คทัวร์นี้ ดาวน์โหลดทัวร์นี้เป็นเอกสาร PDF
ทัวร์อเมริกา ฮาวาย แปซิฟิกไฮเวย์ รูทนัมเบอร์วัน (Pacific Route No.1) 10วัน 7คืน สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริกา ฮาวาย แปซิฟิกไฮเวย์ รูทนัมเบอร์วัน (Pacific Route No.1) 10วัน 7คืน สายการบินไชน่าแอร์ไลน์
นำท่านเดินทางสู่อเมริกา โฮโนลูลู เพิร์ลฮาร์เบอร์ พันช์โบลว์ ชมเมืองฮาวาย ชมโชว์โพลีนีเชียน ลอสแองเจลลิส เบเวอร์รี่ฮิลล์ ฮอลิวู้ด วอค ออฟเฟรม เดอะโกรฟ เส้นทางแปซิฟิกไฮเวย์ Route no. 1 แซนตา บาร์บารา ปราสาทเฮิร์สต์ มอนเทอเรย์ เส้นทาง 17 ไมล์ส ซานฟรานซิสโก ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก, เกาะอัลคาทราซ นั่งรถรางเที่ยวชมเมือง ช้อปปิ้งเอาท์เลท เปิดให้จองแล้ววันนี้


กำหนดการเดินทาง
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มต้นที่ ปรับปรุงล่าสุด
สิงหาคม 10-19ส.ค.  139,900 10 พ.ค. 16 
กันยายน 21-30ก.ย.  139,900 10 พ.ค. 16 
ตุลาคม 21-30ต.ค.  139,900 10 พ.ค. 16 
ธันวาคม 25ธ.ค.-3ม.ค.  144,900 10 พ.ค. 16 


แผนการเดินทางท่องเที่ยว
1 วันแรก กรุงเทพ – ไทเป – โฮโนลูลู – เพิร์ล ฮาร์เบอร์ (พักค้าง 2 คืน)

 -/-/D

 

14.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 6 -16) ประตูทางเข้าที่ 8 หรือ 9 ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ส (CI) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

เที่ยวบิน17.05 น.ออกเดินทางสู่ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบิน CI836 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.40 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายผ่าน จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯมีบริการอาหารว่าง ระหว่างเที่ยวบินสู่ไทเป
 

21.55 น.เดินทางถึงสนามบินไทเป แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน CI002 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี ภายในสนามบินนานาชาติไทเป ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย

เที่ยวบิน23.00 น.ออกเดินทางสู่โฮโนลูลู ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่ CI002 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.45 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับสันทนาการบนเครื่องบิน และสายการบินมีบริการอาหารค่ำ และอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่โฮโนลูลู ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

                          ******บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล******
 

14.45 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโฮโนลูลู ฮาวาย (HNL) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพิร์ล หรือ เพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor) ท่าเรือที่ใช้สำหรับให้เรือขนาดใหญ่หลบลมพายุต่างๆ ตั้งอยู่บนเกาะโอวาฮู, รัฐฮาวาย ทางตะวันตกของโฮโนลูลู ส่วนมากของพื้นที่บริเวณท่าเรือจะล้อม รอบไปด้วยฐานทัพเรือน้ำลึกของสหรัฐอเมริกา และเป็นสำนักงานใหญ่ของยูเอสแปซิฟิกฟลีท นำท่านเข้าชมอนุสรณ์สถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อริโซน่า หรือ เพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor) สมรภูมิเลือดที่นำอเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเหตุการณ์ขณะที่กองบินของญี่ปุ่นเข้าทำการโจมตี เพิร์ลฮาร์เบอร์ ฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิค การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ เป็นการโจมตีฉับพลันของจักรวรรดิญี่ปุ่นต่อฝ่ายกองทัพอเมริกา โดยการโจมตีเกิดขึ้นที่ อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ มลรัฐฮาวาย ในสหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) ในการโจมตีนี้สร้างความเสียหายแก่ฝ่ายกองทัพสหรัฐอเมริกามาก ทหารอเมริกันเสียชีวิต 2,408 นาย เรือรบเสียหาย 18 ลำ เครื่องบิน 400 ลำ และทำให้สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับญี่ปุ่นในที่สุด อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอเมริกาตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านสู่โรงแรมที่พัก เพื่อเชคอิน และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

มื้ออาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าพัก
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hilton Beach Waikiki Hotel หรือเทียบเท่า  

2 วันที่สอง ทัวร์เกาะฮาวาย – พันช์โบล์ว – พระราชวังไอโอลานิ – ศูนย์วัฒนธรรมโพลีนีเซีย – อาหารค่ำ พร้อมโชว์

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านนั่งรถชมรอบ เกาะโอฮาอู เมืองหลวงของรัฐฮาวาย
นำท่านถ่ายรูปกับพระราชวังอิโอลานี พระราชวังของกษัตริย์ผู้ครองเกาะฮาวายในสมัยก่อนและเป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวที่มีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ชม อนุสาวรีย์พระเจ้าคาเมฮาเมฮา กษัตริย์ผู้รวบรวมชนเผ่าต่างๆ ในหมู่เกาะฮาวายให้เป็นหนึ่งเดียว นำท่านชม สุสานทหารพันช์โบลว์ เป็นเขตแดนที่เป็นปากปล่องภูเขาไฟ อันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยสงครามโลก ในช่วงปลายยุค 1890 คณะกรรมการของฮาวายปรารถนาให้มีการจัดตั้งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นสุสานในเมืองโฮโนลูลู เพื่อเป็นเกียรติ แด่เหล่าทหารกล้า นำท่านชม โบลว์โฮล ซึ่งมีน้ำพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า อันมาจากรอยแยกของก้อนหินใหญ่ ได้เวลานำท่านชมความงดงามของ หาดไวกิกิ หาดทรายขาวยาวเหยียดบนฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ชายหาดที่มีชื่อเสียงที่คนทั่วโลกต่างฝันจะมาเยือน

มื้ออาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ศูนย์วัฒนธรรมโพลีนีเชียน (Polynesian Cultural Center) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆแห่งรัฐฮาวาย ประกอบด้วย 7 เผ่า ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าอย่างใกล้ชิด พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองและระบำของสาวสวยชาวโพลินีเชียน ฮูลา ฮูล่า ระบำชาวเกาะแบบชาวโพลีนิเชี่ยน อันเป็นอีกหนึ่งมนต์ตราเสน่ห์แห่งแปซิฟิกใต้

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมือง French Polynesia

เข้าพักนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hilton Beach Waikiki Hotel หรือเทียบเท่า

 

3 วันที่สาม โฮโนลูลู - ลอสแองเจลิส

 B/-/-

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ย่านศูนย์การค้าถนนช้อปปิ้งสตรีท (Walking Steet) ที่ทอดยาวตลอดหาดไวกิกิ อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง, แบรนด์เนม ได้ตามอัธยาศัย
ซึ่งถนนช้อปปิ้งสตรีทแห่งนี้มีร้านค้ามากมายให้เลือกในราคาพิเศษ เพราะรัฐฮาวายเป็นรัฐปลอดภาษี หรือจะเลือกจิบชา กาแฟ ที่มีร้านน่ารักริมทะเลให้นั่งเล่นมากมาย

11.00 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินโฮโนลูลู เพื่อเชคอิน

*** อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบินตามอัธยาศัย ทางทัวร์จัดค่าอาหารให้ท่านละ 25 USD*** 

เที่ยวบิน14.26 น
.ออกเดินทางจากสนามบินโฮโนลูลู สู่สนามบินลอสแองเจลลิส โดยสายการบิน อเมริกัน แอร์ไลน์ส (ใช้เวลาบินประมาณ 5.40 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารบนเครื่องบิน

23.06 น.เดินทางถึงสนามบินลอสแองเจลิส

เข้าพักนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Double Three by Hilton Hotel Carson หรือเทียบเท่า

 

4 วันที่สี่ ลอสแองเจลิส - ฮอลลิวูด – ซันเซ็ท บูเลอวาร์ด – เอล พลูโบล เดอ ลอสแองเจลิส – เดอะโกรฟ

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมนครลอสแองเจลิส (Los Angeles)
เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสอง ของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ใน รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรม นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มี ชื่อเสียงอย่างมากของนักท่องเที่ยวเพราะเป็นที่ตั้งของฮอลลีวูด (Hollywood) และย่านคนรวยอย่างเบเวอรี่ฮิลล์ (Beverly Hills) ซึ่งเป็นที่พักของเหล่าดาราดังในวงการมายา จากนั้นนำท่านเดินเล่นบนถนน ฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ถนนสายสำคัญของคนดังฮอลลีวูด ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนเกือบ 5,000 ดวง จารึกชื่อของนักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกบนฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านแวะถ่ายภาพกับโรงภาพยนตร์กรอแมนไชนีส เธียร์เตอร์ (Graumans Chinese Theatre) ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ในแบบศิลปะจีนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งฮอลลีวูด ด้านหน้ามีรอยจารึกฝ่ามือของดาราฮอลลีวูดพร้อมลายมือชื่อมากมาย อิสระให้ท่านได้ค้นหาและเก็บภาพดาราที่ชื่นชอบ 

มื้ออาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (เมนูกุ้งมังกร)

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ถนนซันเซ็ท บูเลอวาร์ด (Sunset Boulevard) อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ช้อปปิ้งและเก็บภาพความสวยงามของอาคารสถาปัตยกรรมและแหล่งช้อปปิ้งอีกแห่งของลอสแองเจลิส ได้เวลานำท่านสู่ย่าน เอล พลูโบล เดอ ลอสแอนเจลิส (El Pueblo de Los Angeles) เป็นย่านเก่าแก่ของลอสแองเจลิส และเคยเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปน เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมที่เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันสวยงามอยู่มากมาย ที่จะพาย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวในอดีต อิสระให้ท่านได้เก็บภาพหมู่อาคารเก่าแก่ที่สวยงามในบริเวณนี้ จากนั้นนำท่านสู่ เดอะ โกรฟ (The Grove) แหล่งช้อปปิ้งและบันเทิงอีกที่ๆ มีชื่อแห่งหนึ่งของแอลเอ สร้างในปี 2002 และนับเป็นตลาดสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ห้างธรรมดาเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าและสินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงภาพยนตร์ นับเป็นแหล่งรวมความบันเทิงครบครันอีกแห่งหนึ่งของแอลเอ

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

เข้าพักนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Double Three by Hilton Hotel Carson หรือเทียบเท่า

 

5 วันที่ห้า แซนตา บาร์บารา – โซลแวง – ปราสาทเฮิร์สต์ – มอนเทอเรย์

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองแซนตา บาร์บารา (Santa Barbara) (ระยะทาง 152 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เป็นเคาน์ตีซีตของแซนตาบาร์บาราเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา มีสภาพภูมิอากาศที่มักกล่าวว่ามีลักษณะเดียวกับเมดิเตอร์เรเนียน โดยเป็นที่รู้จักในชื่อ "ริเวียราแห่งอเมริกา เมืองริมชายหาดแสนสวยแห่งนี้พรั่งพร้อมไปด้วยชายหาดสีทอง ความระยิบระยับของมหาสมุทร และภูเขาที่สวยสง่า จึงนับว่าเป็นเมืองที่อากาศดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลก นำท่านชมความงดงามทางสถาปัตยกรรมของโบสถ์ซานตาบาร์บารา (Santa Barbara Mission) อันเป็นร่องรอยของผู้ที่มาตั้งถิ่นฐานในแคลิฟอร์เนียยุคแรกๆได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองโซลแวง (Solvang) เมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของ DANISH  AMERICAN ที่ย้ายมาปักหลักตั้งแต่ปี 1911 มีงานก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมแบบ DANISH มากมาย นำท่านถ่ายรูปกับจัตุรัสทิโวลี (Tivoli Square) และนำท่านเดินเล่นบนถนนหลักของเมือง (Main Street) แวะถ่ายรูปกับกังหันลม (Windmill) อันเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นชุมชนของชาวดัชช์
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศน่ารักของเมืองโซลแวงตามอัธยาศัย

มื้ออาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย
นำท่านเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (Pacific Route no.1) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเส้นทางเรียบมหาสมุทรแปซิฟิกที่สวยงามติดอันดับโลก นำท่าน เข้าชมปราสาทเฮิร์สต์ (Hearst Castle) บ้านตากอากาศสุดหรูซึ่งปัจจุบันขึ้นชื่อเป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงระดับโลก เดิมทีปราสาทแห่งนี้เป็นของมหาเศรษฐีเจ้าพ่อวงการสื่อหนังสือพิมพ์แห่งอเมริกา ชื่อ มิสเตอร์เฮิร์สต์ (Mr Hearst) แห่งซานซีเมียน เป็นปราสาทอยู่บนยอดเขานับว่าเป็นอีกสถานที่สวยงามอีกแห่ง และยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังอย่างเดอะ ก็อดฟาเธอร์ (The Godfather) อีกด้วย ปัจจุบันวิลเลียม แรนดอล์ฟ (William Randolph) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการดูแลปราสาทหลังนี้ โดยปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็นมรดกและสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแคลิฟอร์เนีย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองมอนเทอเรย์ (Monterey) เมืองชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวที่สวยงามและได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของมอนเทอเรย์เคาน์ตี้ (Monterey County)ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมอนเทอเรย์ เบย์ (Monterey Bay) ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงของ 26 ฟุต (8 เมตร) เหนือระดับน้ำทะเล เมืองที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศชิลล์ๆริมฝั่ง

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าพักนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Monteray Plaza Hotel Resort & Spa

 

 

6 วันที่หก มอนเทอเรย์ – อุทยานจูเลียพลิฟเฟอร์เบิร์น – ถนน 17 ไมล์ส – แปซิฟิก โกรฟ – ซานฟรานซิสโก

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ (Fishermans Wharf)
ท่าเทียบเรือชาวประมงที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ในปี 1960 เป็นตลาดขายส่งปลา ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเรียงรายไปด้วยร้านอาหารทะเล, ร้านขายของที่ระลึก, ร้านเครื่องประดับ , หอศิลป์ , ห้างสรรพสินค้าขนาด และอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเก็บบรรยากาศของเมืองมอนเทอเรย์ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สะพานบิ๊กซ์บีครีก (Bixby Creek bridge) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความยาวประมาณ 714 ฟุต (218 เมตร) ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1855 และถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในเขตเวสต์โคสต์ นอกจากนี้ยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำโฆษณารถยนต์ ถ่ายทำ ภาพยนตร์ ซีรีส์ และอื่นๆอยู่บ่อยครั้ง ได้เวลานำท่านเดินทางสู่อุทยานจูเลียพลิฟเฟอร์เบิร์น (Julia Pfeiffer Burns State Park) อุทยานที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งบิกซูร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่มีชื่อเสียง โดยจุดที่โดด เด่นของอุทยาน คือ น้ำตกแม็คเวย์ (McWay Falls) น้ำตกที่มีความสูงประมาณ 80 ฟุต น้ำตกไหลผาดผ่านหน้าผาลงสู่น้ำทะเล และไม่ไกลจากน้ำตกยังมีอ่าวเล็กๆที่มีชายหาดธรรมชาติอย่า งดงาม ปัจจุบันอุทยานแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ตั้งแคมป์ยอดนิยมและเป็นจุดหมายปลายทางด้านการเดินป่าที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียอีกด้วย

มื้ออาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์เมล (Carmel) เมืองเล็กๆน่ารักที่เคยมี คลิ้นท์ อิสวู้ดเป็นนายกเทศมนตรี นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมืองคาร์เมล (Carmel Mission Bacilica Museum) จากนั้นนำท่านเดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศอันแสนน่ารักของเมืองคาร์เมล ที่ได้รับการโหวตให้เป็นเมือง 1 ใน 10 เมืองโรแมนติกแห่งอเมริกา ได้เวลา นำท่านเดินทางผ่านเส้นทาง 17 ไมล์ส (17 Miles drive, Pacific Grove) ซึ่งเป็นเส้นทางโรแมนติก สวยงามติดอันดับโลกของอเมริกา บนเส้นทาง Route no. 1 ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศความสวยงามของเส้นทางเรียบริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอันเลื่องชื่อ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลางสายน้ำสามด้าน ด้านตะวันตกคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดกับอ่าวซานฟรานซิสโก แม้จะอยู่ติดชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ก็ไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำเพราะน้ำเย็นจัด
 

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

เข้าพักนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Four Point by Sheraton San Francisco Hotel หรือเทียบเท่า

7 วันที่เจ็ด ซานฟรานซิสโก – ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก – ช้อปปิ้งเอาท์เลต

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปกับสะพานโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge)
หนึ่งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวของอเมริกาและมีอายุครบ 65 ปีแล้ว สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รู สเวลท์ เมื่อช่วงปี ค.ศ. 1933-1937 สะพานโกลเดนเกตนับเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกและมีเสาสะพานที่สูงที่สุดในโลก ณ ยุคนั้น ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมน (Fisherman;s Wharf) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของซานฟรานซิสโกเป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพานโกลเด้นเกท ร้านอาหารแถวนี้จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆ กันคือ San Francisco Pier 39 หรือที่รู้จักในนาม Pier 39 เต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านอาหารขึ้นชื่อ และ มีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงความสนใจให้กับผู้ที่มาเยือนท่าเรือแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมี สิงโตทะเล ที่มานอนอาบแดดกันนับร้อยตัวในช่วงฤดูหนาว อิสระให้ท่านเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามบริเวณท่าเรือแห่งนี้ หรือจะเลือกซื้อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่าน นั่งเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก (San Francisco Bay Cruise) ท่านจะได้ชื่นชมกับความงามของตัวเมืองซานฟรานซิสโก เมืองท่าแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน เมืองที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลก ถ่ายภาพวิวกับ เบย์บริดจ์ (Bay Bridge) สะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองซาน ฟรานซิสโกกับเมืองโอกแลนด์ทางอีกฝั่งหนึ่งของอ่าวถ่ายภาพวิวกับ เกาะอัลคาทราซ (Alcatraz Island) เคยเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง The Rock  และเคยเป็นสถานที่ ตั้งประภาคาร ป้อมปราการของกองทัพ และยังเป็นคุกทหารจนถึงปี 1963

มื้ออาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Seafood)

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก พรีเมี่ยม เอาท์เลต (San Francisco Premium Outlet) ชอปปิ้งเอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุด และมีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย

มื้ออาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (เมนูกุ้งมังกร)

เข้าพักนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Four Point by Sheraton San Francisco Hotel หรือเทียบเท่า

 

8 วันที่แปด ซานฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค – นั่งรถรางชมเมือง – ยูเนี่ยนสแควร์

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทวินพีค (Twin Peak) อิสระให้ท่านถ่ายรูปวิวเมืองซานฟรานซิสโก ณ จุดชมวิวแบบพาโนราม่า นำท่าน นั่งรถรางเที่ยวชมเมืองซานฟรานซิสโก (Cable Car) ซึ่งรถรางถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกเลยทีเดียว สัมผัสกับประสบการณ์และวิวที่สวยงามโดยรอบของเมือง นำท่าน ชมถนน Crookest Street หรือเรียกว่า ถนนย่านลอมบาด เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองข้างทาง มีดอกไม้ประดับมากมายอย่างสวยงาม

มื้ออาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบติ๋มซำ

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ย่านอลาโม สแควร์ (Alamo Square) ซึ่งเป็นย่านที่มีบ้านสไตล์วิกตอเรียนประมาณ 1,900 หลัง ในขณะที่ใจกลางเมืองมีตึกสูงๆ ผุดขึ้นมากมาย นำท่านชมและถ่ายรูปกับบ้านเรือนเก่าแก่จะทำให้นึกถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของที่นี่ ได้เวลานำท่านสู่ยูเนี่ยนสแควร์ (Union Square) เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อปโดยเท้ เพราะมีร้านค้ามากมาย เช่น ร้านขายยีนส์ลีวายส์, มีซูเปอร์มาร์เก็ต Virgin Megastore, Gump, ร้านบูติกขายสินค้าแบรนด์เนม เช่น Bulgari, Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel, Prada, B., Betsey Johnson และ Wilkes Bashford นอกจากนี้ก็มีร้านขายรองเท้า ร้านขายเครื่องประดับ รวมทั้งสินค้ามียี่ห้อราคาแพง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของและช้อปปิ้งก่อนกลับกรุงเทพ

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

*** หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซานฟรานซิสโก เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ***

 

9 วันที่เก้า ซานฟรานซิสโก – ไทเป

 

เที่ยวบิน01.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานฟรานซิสโก (San Francisco) สู่สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน CI003 (ใช้เวลาบินประมาณ 13.20 ชั่วโมง)

          ********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
             สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน 

 

10 วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร

 

05.25 น.เดินทางถึงสนามบินสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน

เที่ยวบิน07.20 น.ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน CI833  (ใช้เวลาบินประมาณ 3.40 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

10.00 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 ราคาค่าบริการทัวร์ ทัวร์อเมริกา ฮาวาย แปซิฟิกไฮเวย์ รูทนัมเบอร์วัน (Pacific Route No.1) 10วัน 7คืน สายการบินไชน่าแอร์ไลน์
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  สิงหาคม
กำหนดการ : 10-19ส.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 139,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 139,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 139,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 135,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 28,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
กำหนดการ : 21-30ก.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 139,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 139,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 139,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 135,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 28,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
กำหนดการ : 21-30ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 139,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 139,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 139,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 135,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 28,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
กำหนดการ : 25ธ.ค.-3ม.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 144,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 144,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 144,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 140,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 30,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *
จองทัวร์นี้เลย! เลือกทัวร์อื่น


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน China Airlines(CI) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 58,000 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 72,500 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

 • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาณะการณ์ ข้อจำกดัด้านภูมิอาหาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
  วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางต้องดำเนินการเองด้วยข้อบังคับของสถานทูตสหรัฐฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http: //Bangkok.usembassy.gov/services/visa/index.htm
  เอกสารการยื่นวีซ่า
 • หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
 • รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
 • แบบฟอร์มวีซ่า D-156 และ D-157 ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่ามูลค่า 4,000 บาท (สามารถซื้อได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกแห่ง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย)
 • หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
 • ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
 • ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
 • ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
 • กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร
 • เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ (จำเป็นมาก)
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 21.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 308 8383 (อัตโนมัติ 90 คู่สาย) และโทรสาร 02 308 8355 - 57 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

จองทัวร์นี้เลย! เลือกทัวร์อื่น

ทัวร์อเมริกา เที่ยวอเมริกา ฮาวาย

รับจัดทัวร์ทัวร์อเมริกา กรุ๊ปทัวร์ คุณภาพ ท่องเที่ยว ดูงาน ทัวร์อเมริกา ตามงบประมาณที่พอใจ
โทร :   02-3088383
แฟกซ์ :02-3088355
ต้องการจัดทัวร์ทัวร์อเมริกาคลิกเลย
ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม

10 เหตุผล ดีดี
ที่ใครๆ ก็จองทัวร์
กับ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
 • บริการหลากหลายเส้นทางทัวร์ ทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ
 • ทัวร์คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับราคา มีให้เลือกหลายระดับความต้องการ ตามงบของลูกค้า
 • มีที่นั่งแน่นอน หากจองแต่เนิ่นๆ
 • ราคาทัวร์ รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมเงื่อนไขอย่างชัดเจน
 • ศูนย์บริการลูกค้ารองรับบริการจองทัวร์ต่างประเทศ กว่า 30 คู่สายพร้อมกัน
 • เปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์
 • สามารถเลือกจัดทัวร์แบบกลุ่มส่วนตัวได้ในความต้องการเฉพาะกับทีมงานด้านท่องเที่ยวมืออาชีพ
 • มีการตรวจสอบผลความพึงพอใจหลังการขาย ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • รางวัลเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกระทรวงพาณิชย์ Trustmark การันตี
 • รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • บริษัททัวร์แห่งแรกในไทยที่ได้รับ Trustmark ตั้งแต่ปี 2551 รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

  ราคาและรายละเอียดทัวร์อเมริกา ฮาวาย แปซิฟิกไฮเวย์ รูทนัมเบอร์วัน (Pacific Route No.1) 10วัน 7คืน สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า