บริษัททัวร์ » ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง เทศกาลน้ำแข็ง Drift Ice & Hokkaido Snow Winter 6วัน 4คืน สายการบินไทย

วันที่ 31 มกราคม 2558
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง เทศกาลน้ำแข็ง Drift Ice & Hokkaido Snow Winter 6 วัน 4 คืน สายการบินไทย
รหัสทัวร์ : 478TG6DCP
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 62,900 บาท
รวมมื้ออาหาร : 12 มื้อ
มาตรฐานทัวร์ :
กล่องเครื่องมือทัวร์ แชร์ทัวร์นี้กับเพื่อน พิมพ์ทัวร์นี้ทางเครื่องพิมพ์ ส่งอีเมลล์ทัวร์นี้ให้เพื่อน บุ๊คมาร์คทัวร์นี้ ดาวน์โหลดทัวร์นี้เป็นเอกสาร PDF
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง เทศกาลน้ำแข็ง Drift Ice & Hokkaido Snow Winter 6วัน 4คืน สายการบินไทย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง เทศกาลน้ำแข็ง Drift Ice & Hokkaido Snow Winter 6วัน 4คืน สายการบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวชมหมู่บ้านราเม็งชื่อดัง ชมความน่ารักสวนสัตว์อะซะฮิยะมะ น้ำตกริวเซและน้ำตกกิงกะ อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ ชมธารน้ำแข็งด้วยการล่องเรือตัดน้ำแข็ง GARINKO ชมหอคอยโอฮอคใต้ทะเล พิพิธภัณฑ์กิซะ ชมงานเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียวท่ามกลางแสงไฟอลังการ สัมผัสกับความหนาว ไอซ์พาวิลเลี่ยน ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ สวนโอโดริ ที่ทำการรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด ช้อปปิ้ง เจอาร์ ซัปโปโร สเตชั่น โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ เรียนทำคุกกี้ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ อิสระช้อปปิ้งย่านซึซึคิโน


กำหนดการเดินทาง
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มต้นที่ ปรับปรุงล่าสุด
กุมภาพันธ์ 17-22ก.พ.  62,900 22 ธ.ค. 14 


แผนการเดินทางท่องเที่ยว
1 วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ

 

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C-D สายการบินไทยอินเตอร์ ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์สายการบิน

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

เที่ยวบิน23.55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

2 วันที่สอง เกาะฮอกไกโด-สนามบินชิน ชิโตะเสะ-อะซะฮิคะวะ-หมู่บ้านราเม็งชื่อดัง-อิ่มอร่อยกับราเม็งชื่อดัง-ความน่ารักสวนสัตว์อะซะฮิยะมะ-โซอุนเคียว-น้ำตกริวเซ และน้ำตกกิงกะ-อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

 -/L/D

 

08.10 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติชิน ชิโตะเสะ อินเตอร์เนชั่นแนล บนเกาะฮอกไกโด เกาะที่มี ขนาดใหญ่อันดับสองของญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะซะฮิคะวะ เมืองใหญ่อันดับ 2 ซึ่งตั้งอยู่ส่วนกลางของเกาะฮอกไกโดและยังเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปเยี่ยมชมยังภูมิภาคต่างๆ ของเกาะฮอกไกโดอีกด้วย นำท่านสู่ หมู่บ้านราเม็งชื่อดัง นับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ ในขณะนั้นฮอกไกโดราเม็งได้กำเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราเม็งที่เป็นต้นแบบเฉพาะของอะซะฮิคะวะก็ได้กำเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การทำให้น้ำซุปร้อนอยู่ได้นานโดยเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำมันหมู น้ำซุปรสซีอิ้วที่เคี่ยวด้วยกระดูกหมูและน้ำสต๊อค ซีฟู๊ด เช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห้ง) และเส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของน้ำน้อยกว่า และด้วยเหตุนี้หมู่บ้านราเม็งอะซะฮิคะวะได้เปิดเดือนสิงหาคมปี 1996 เนื่องด้วยผู้คนเริ่มกล่าวถึงความอร่อยของอะซะฮิคะวะราเม็ง และเพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของอะซะฮิคะวะนี้ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น หมู่บ้านอะซะฮิคะวะราเม็งแห่งนี้จะประกอบด้วยร้านราเม็งที่มีชื่อเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทำราเม็งของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมา และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเม็งอะซะฮิคะวะเพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูขึ้นชื่อที่สุดอีกเมนูหนึ่งของภูมิภาค บนเกาะ ฮอกไกโด ด้วยเมนูราเม็งพื้นเมืองขึ้นชื่อประจำอะซะฮิคะวะ ณ หมู่บ้านราเม็งอะซะฮิคะวะ

บ่าย นำท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสัตว์นานาพันธุ์ ณ สวนสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สวนสัตว์อะซะฮิยะมะ สวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมที่สุดของญี่ปุ่นเพราะเป็นสวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้สูงถึง 3 ล้านคนต่อปี จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือความไม่ธรรมดาของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ทั่วไป คุณจะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมในการออกแบบที่อยู่ของสัตว์ ด้วยแนวความคิดที่ว่าสัตว์ต่างๆ ควรจะได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้น เพื่อให้มีความสุขเสมือนอยู่บ้านที่ปลอดภัยของตัวเอง อีกทั้งยังแฝงกิจกรรมที่สามารถใกล้ชิดสัตว์ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การทำแทงค์รูปกระบอกทรงสูงยื่นขึ้นไปในบ่อของแมวน้ำซึ่งเราสามารถเห็นการเคลื่อนไหว และการว่ายน้ำอย่างคล่องแคล่วของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิดที่สุด และท่านสามารถรวมเดินเคียงข้างกับเพนกวินตัวเล็กน่ารักได้เพียงที่นี่ที่เดียวอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว ชมวิวทิวทัศน์สวยงามสองข้างทางดั่งจิตรกรที่รังสรรค์ขึ้น จัดเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมา ท่านจะได้พบกับหน้าผาหินที่มีความสวยงามอย่างธรรมชาติ ซึ่งมีความยาวถึง 24 กิโลเมตร มีความสูงถึง 150 เมตร ในช่วงฤดูหนาวถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะขาวสะอาดอีกหนึ่งบรรยากาศที่หาชมยาก นำท่านชม น้ำตกริวเซอิ และ น้ำตกกิงกะ น้ำตกที่อยู่เคียงคู่กันและมีความสวยงามของเมืองโซอุนเคียว เป็นน้ำตกที่ไหลเป็นสายคล้ายกับแพรไหม ราวกับทางช้างเผือกของญี่ปุ่น

เข้าพักนำท่านเข้าสู่ที่พัก SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย กับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

3 วันที่สาม โซอุนเคียว-มมเบ็ทสึ-ชมธารน้ำแข็งด้วยการล่องเรือตัดน้ำแข็ง GARINKO-ชมหอคอยโอฮอคใต้ทะเล-พิพิธภัณฑ์กิซะ-โซอุนเคีย-ชมงานเทศกาลน้ำแข็ง โซอุนเคียวท่ามกลางแสงไฟอลังการ-อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมมเบ็ทสึ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองท่าที่สำคัญและติดกับทะเลโอฮอค ซึ่งเป็นฝั่งทะเลที่อุดมไปด้วยอาหารสดที่มีคุณภาพสูง รสชาติอร่อย นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อ ล่องเรือชมธารน้ำแข็งด้วยเรือตัดน้ำแข็ง การิงโกะ เรือที่ถูกออกแบบพิเศษเพื่อแล่นบนน้ำแข็งที่ปกคลุมน้ำในทะเล ซึ่งธารน้ำแข็งเหล่านี้ไหลมาจากไซบีเรียและผ่านลงมาทางใต้ซึ่งเป็นทะเลโอฮอค เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติที่หาดูได้ยาก น่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่ง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนในปัจจุบันอาจมีผลกระทบกับการมาของธารน้ำแข็ง และเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ จึงไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดการได้พบเห็นธารน้ำแข็งขณะล่องเรือได้) ก้อนน้ำแข็งที่ลอยมาจะถูกตัดออกจากกันโดยส่วนหัวของเรือทำให้เรือสามารถแล่นไปได้โดยไม่ติดขัด ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจบนเรือประมาณ 60 นาที (ปริมาณน้ำแข็งในทะเลจะมีมากหรือน้อยนั้นเป็นไปตามธรรมชาติ มนุษย์ไม่สามารถกำหนดได้) นำท่านชม หอคอยโอฮอคใต้ทะเล ซึ่งเป็นหอคอยที่อยู่ริมทะเล และถูกสร้างเพื่อติดตั้งเครื่องวัดความเร็วลม ความชื้น อุณหภูมิ และที่สำคัญตรวจวัดน้ำแข็งที่มาจากขั้วโลก และรายงานให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ ลักษณะพิเศษคือเป็นหอคอยที่มีส่วนฐานอยู่ใต้ทะเลลึก ซึ่งจะสามารถสังเกตเห็นพืชและสัตว์ทะเลใต้ท้องทะเลลึกที่อาศัยอยู่ในอุณหภูมิติดลบ

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งวิทยาศาสตร์ แหล่งรวบรวมความรู้ทุกแขนงที่เกี่ยวข้องกับทะเลโอคอตสก์ ตั้งแต่การดำรงชีวิตของสัตว์บริเวณทะเลน้ำแข็ง ตลอดจนการแสดงสัตว์ประเภทต่างๆ ที่สามารถใช้ชีวิตภายใต้อากาศที่เย็นจัด รวมถึงคลีโอเน่ (นางฟ้าทะล = Sea Angel) สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะพิเศษซึ่งสามารถหาพบได้บริเวณทะเลโอคอตสก์เท่านั้น ภายในพื้นที่จัดการแสดงได้ถูกปรับให้มีความเย็นใกล้เคียงกับพื้นที่จริงนั่นคือมีความเย็นประมาณ -20°C ผู้ที่เข้าไปชมการแสดงภายในจะต้องสวมใส่ชุดกันหนาวที่ทางพิพิธภัณฑ์เตรียมไว้ให้ นอกจากนี้ยังมีมุมห้องสมุดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลโอคอตสก์ มุมกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การชมความสวยงามของก้อนน้ำแข็งจากขั้วโลกเหนือ (Drift Ice) ด้วยระบบ 3 มิติ หรือ การเป่าฟองสบู่ที่กลายเป็นน้ำแข็งอย่างรวดเร็ว หรือผ้าชุบน้ำที่เพียงแค่สะบัดก็แข็งทื่อไปในพริบตา นำท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว ให้ท่านได้ดื่มด่ำชื่นชมกับแสง สี เสียงกับเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว ที่จัดเพียงปีละครั้งเท่านั้น

เข้าพักนำท่านเข้าสู่ที่พัก SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย กับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

4 วันที่สี่ โซอุนเคียว-คามิคาว่า-ไอซ์พาวิลเลี่ยน-ซัปโปโร-หอนาฬิกาโบราณ-สวนโอโดริ-ที่ทำการรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด-ช้อปปิ้ง สถานีเจอาร์ สเตชั่น-อัพเกรดพิเศษมื้อค่ำบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลพร้อมขาปูยักษ์ เครื่องดื่

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามิคาว่า ที่ฮอกไกโดจะมีเมืองที่ใช้ชื่อ คามิคาว่า ซ้ำกันถึง 3 เมืองเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางต้นทางของแม่น้ำ เมืองคามิคาว่าแห่งนี้เป็นทางผ่านของแม่น้ำอิชิคาริ ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเกาะฮอกไกโด ด้วยความยาวถึง 268 กิโลเมตร และมีความยาวเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่ ไอซ์ พาวิลเลี่ยน ให้ท่านได้ชมความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ้ำหินงอก หินย้อย ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวติดลบ และมีมุมให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นยะเยือกถึง -41°C องศาเซลเซียส นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองซัปโปโรจัดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครองบนเกาะฮอกไกโด เกาะตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นสถานที่จัดโอลิมปิคฤดูหนาว เดินทางสู่ศูนย์กลางความเจริญที่สุด เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ติดอันดับห้าของประเทศ (1.6 ล้านคน) มีสถานีรถไฟซัปโปโรเป็นจุดศูนย์กลางเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัย ร้านค้า ร้านอาหารที่ตอบสนองความต้องการชาวฮอกไกโด

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด จากนั้นนำท่านผ่านชม สวนโอโดริ สวนสาธารณะที่มีลักษณะ เป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญ่ มีความกว้าง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร ในช่วงต้นของสวยสาธารณะมีเสาทาวเวอร์ทีวีขนาดใหญ่ เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ช่วงหน้าร้อนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่คนทั่วไป ส่วนในช่วงฤดูหนาวเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลหิมะ ที่มีการแกะสลักหิมะอย่างงดงามจนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาทุกๆ ปี ได้เวลาสมควร นำท่านชมความยิ่งใหญ่และสวยงามแห่ง ที่ทำการรัฐบาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งได้รับฉายาว่าวิหารอิฐแดงอายุกว่าร้อยปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าย่าน สถานีรถไฟ เจ.อาร์. สเตชั่น มีสินค้ามากมาย เช่น นาฬิกายี่ห้อแบรนด์เนม, กล้องถ่ายรูปดิจิตอล, เกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้าแบรนด์เนม, เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ยี่ห้อดังของญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! บริการท่านด้วยอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารทะเลหลากหลายชนิด เช่น กุ้ง หอยเชลล์ หอยนางรม ปู 3 ชนิด ทั้งปูขน ขาปูยักษ์ ขาปูสึไว รวมทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา เนื้อแกะ ให้ท่านได้มาย่างบนเตาย่างร้อน อิ่มอร่อยกับข้าวปั้นหน้าปลาดิบ เทมปุระ พิเศษเครื่องดื่มซอฟดริ๊งค์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ สาเก วิสกี้จุใจไม่อั้น

เข้าพักนำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO ART HOTEL หรือเทียบเท่า พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย กับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน

5 วันที่ห้า ซัปโปโร-โรงงานช็อคโกแล็ต อิชิยะ-เรียนทำคุกกี้-โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ-พิเศษบริการท่านด้วยไอศครีมพื้นเมือง 5 ชั้น-เมืองซัปโปโร-อิสระช้อปปิ้งย่านซึซึคิโนะ

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ นำท่านชมขั้นตอนผลิตขนมดังชื่อ ชิโระอิ โคะอิบิโตะ ขนมอร่อยที่มีชื่อเสียงจากฮอกไกโด และสนุกกับกิจกรรมพิเศษ เรียนทำคุกกี้ สูตรเด็ดทำง่ายและอร่อยมาก ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อขนมเค็กสุดยอดแห่งความนุ่มลึกอร่อยตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองโรแมนติคอีกแห่งบนเกาะฮอคไกโด พลาดไม่ได้กับสถานที่สำคัญของเมืองโอตารุ นับเป็นจุดที่มีชื่อเสียงของเมือง คือ คลองโอตารุ คลองที่ในอดีตเคยใช้สำหรับลำเลียงสินค้า จากบริเวณเรือสินค้าไปยังโกดังสินค้า ปัจจุบันมีความยาว 1,140 เมตร และมักจะมีรายการทีวีมาถ่ายภาพสวยๆ จากบริเวณโดยรอบของคลองแห่งนี้เป็นประจำ ทำให้คลองแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุในปัจจุบัน

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูญี่ปุ่น

บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึงประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั้น มีหีบเพลงมากมาย ด้านบนเป็นห้องต่างๆ แสดงกล่องเพลงรุ่นแรกๆ ที่นำมาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลาย ราคานับค่าไม่ได้ ให้ท่านได้เลือกชมและฟังเพลงเมโลดี้อันไพเราะ นำท่านชมความเด่นของ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่มีเพียงสองเรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งจะส่งเสียงเป็นเมโลดี้ และพ่นไอน้ำออกมาเพื่อบอกเวลา จุดนี้เป็นสถานที่ห้ามพลาดในการยืนรอ เพื่อถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน้ำโบราณในจังหวะที่มีไอน้ำพวยพุ่งออกมา พร้อมเสียงดนตรีไพเราะ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกชมหรือซื้อของที่ระลึกประเภทเครื่องแก้วในหลากหลายรูปแบบด้วยเทคนิคการทำงานแบบพื้นบ้านแต่สามารถสร้างรายได้ในชุมชนที่สำคัญลวดลายของสินค้าแต่ละใบเกิดจากจินตนาการในขณะทำงาน จนเป็นความชำนาญ และเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำกัน ซึ่งท่านสามารถซื้อแก้วที่มีเพียงใบเดียวในโลกด้วยฝีมือการเป่าแก้วที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง ฟรี บริการท่านด้วยไอศครีมเมืองโอตารุ ไอศครีมห้าชั้น ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติของไอศครีมที่แยกรสชาติออกเป็นชั้นๆ อย่างเอร็ดอร่อย นำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ซึซึคิโนะ นับเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ำคืน เหล่าบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึก เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากัน รอบๆ บริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,500 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยน้อยใหญ่

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ตสุกี้ยากี้ขาปู ซาชิมิขาปู เต้าหู้ขาปู ขาปูดองในน้ำส้ม กระดองปูชุบแป้งทอด ข้าวต้มทรงเครื่อง เครื่องเคียง และของหวาน

เข้าพักนำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO ART HOTEL หรือเทียบเท่า พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย กับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน

6 วันที่หก ซัปโปโร-สนามบินชิน ชิโตะเสะ-กรุงเทพฯ

 B/-/-

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านสู่สนามบินนานาชาติชิน ชิโตะเสะ อินเตอร์เนชั่นแนล บนเกาะฮอกไกโด

เที่ยวบิน10.45 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

16.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจราคาค่าบริการทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง เทศกาลน้ำแข็ง Drift Ice & Hokkaido Snow Winter 6วัน 4คืน สายการบินไทย
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กุมภาพันธ์
กำหนดการ : 17-22ก.พ.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 62,900 41,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 62,900 41,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 59,900 41,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 48,900 30,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 6,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด - -
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *
การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน (ผู้ใหญ่)
จองทัวร์นี้เลย! เลือกทัวร์อื่น


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Thai Airways(TG) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 25,200 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 31,500 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

 • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาณะการณ์ ข้อจำกดัด้านภูมิอาหาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 • คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ) มีดังต่อไปนี้
  • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
  • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
  • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรมและอื่นๆ)
  • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 • คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
  • กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  • ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 21.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 308 8383 (อัตโนมัติ 90 คู่สาย) และโทรสาร 02 308 8355 - 57 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

จองทัวร์นี้เลย! เลือกทัวร์อื่น

snow festival

รับจัดทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น กรุ๊ปทัวร์ คุณภาพ ท่องเที่ยว ดูงาน ทัวร์ญี่ปุ่น ตามงบประมาณที่พอใจ
โทร :   02-3088383
แฟกซ์ :02-3088355
ต้องการจัดทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นคลิกเลย
ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม

10 เหตุผล ดีดี
ที่ใครๆ ก็จองทัวร์
กับ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
 • บริการหลากหลายเส้นทางทัวร์ ทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ
 • ทัวร์คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับราคา มีให้เลือกหลายระดับความต้องการ ตามงบของลูกค้า
 • มีที่นั่งแน่นอน หากจองแต่เนิ่นๆ
 • ราคาทัวร์ รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมเงื่อนไขอย่างชัดเจน
 • ศูนย์บริการลูกค้ารองรับบริการจองทัวร์ต่างประเทศ กว่า 30 คู่สายพร้อมกัน
 • เปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์
 • สามารถเลือกจัดทัวร์แบบกลุ่มส่วนตัวได้ในความต้องการเฉพาะกับทีมงานด้านท่องเที่ยวมืออาชีพ
 • มีการตรวจสอบผลความพึงพอใจหลังการขาย ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • รางวัลเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกระทรวงพาณิชย์ Trustmark การันตี
 • รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • บริษัททัวร์แห่งแรกในไทยที่ได้รับ Trustmark ตั้งแต่ปี 2551 รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

  ราคาและรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง เทศกาลน้ำแข็ง Drift Ice & Hokkaido Snow Winter 6วัน 4คืน สายการบินไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า