บริษัททัวร์ » ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC SUMMER LAVENDER IN HOKKAIDO 6วัน 4คืน สายการบินไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2558
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC SUMMER LAVENDER IN HOKKAIDO 6วัน 4คืน สายการบินไทย
รหัสทัวร์ : 478TG6DCP
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 71,900 บาท
รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
มาตรฐานทัวร์ :
กล่องเครื่องมือทัวร์ แชร์ทัวร์นี้กับเพื่อน พิมพ์ทัวร์นี้ทางเครื่องพิมพ์ ส่งอีเมลล์ทัวร์นี้ให้เพื่อน บุ๊คมาร์คทัวร์นี้ ดาวน์โหลดทัวร์นี้เป็นเอกสาร PDF
ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC SUMMER LAVENDER IN HOKKAIDO 6วัน 4คืน สายการบินไทย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC SUMMER LAVENDER IN HOKKAIDO 6วัน 4คืน สายการบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นสัมพัสสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติดั่งจิตรกรที่รังสรรค์ขึ้น ที่ภูเขาไดเซะสึ โดยการขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมจุดชมวิวคุโระดาเคะ ชมความงามแห่งทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ ชมความงามแห่งดอกลาเวนเดอร์” ณ ฟาร์มโชเอ ที่เมืองฟุราโน่ และที่ฟาร์มโทมิตะ เที่ยวโรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ สนุกกับกิจกรรมพิเศษเรียนทำคุกกี้สูตรเด็ด ชมหอนาฬิกาโบราณ เที่ยวเมืองโอตารุโดยล่องเรือคลองโอตารุเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติก นั่งรถลากโบราณ ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ลิ้มรสไอศครีม 7 ชั้น ชื่อดังของเมืองโอตารุ ช้อปปิ้งที่สถานีรถไฟซัปโปโร สถานีรถไฟ เจ.อาร์. สเตชั่น และเที่ยวย่านศูนย์กลางความเจริญที่สุดของเมืองซัปโปโรคือย่านซึซึคิโนะ


กำหนดการเดินทาง
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มต้นที่ ปรับปรุงล่าสุด
กรกฎาคม 21-26ก.ค. ,   72,900 20 เม.ย. 15 


แผนการเดินทางท่องเที่ยว
1 วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ

 

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์สายการบิน

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

เที่ยวบิน23.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

2 วันที่สอง เกาะฮอกไกโด - สนามบินชิน ชิโตะเสะ - เก็บเชอร์รี่สดจากไร่ - โซอุนเคียว - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไดเซะสึ - จุดชมวิวภูเขาคุโระดาเคะโดยการนั่งกระเช้าห้อยขา (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

 B/L/-

 

08.00 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติชิน ชิโตะเสะ อินเตอร์เนชั่นแนล บนเกาะฮอกไกโด เกาะที่มี ขนาดใหญ่อันดับสองของญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อย

มื้ออาหารเช้า บริการท่านด้วยข้าวห่อสาหร่ายโอะนิงิริ เพื่อให้ท่านได้รับประทานอาหารเช้ารองท้องยามเช้าในแบบฉบับของเมนูง่ายและสะดวก 

 

นำท่านสู่สวนผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอกไกโด และได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาสายพันธุ์เชอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับเชอร์รี่สด สนุกสนานกับการเก็บผลไม้ตามฤดูกาล ท่านสามารถเก็บจากต้นเชอรรี่สด ๆ ทานได้ไม่อั้น 

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว ชมวิวทิวทัศน์สวยงามสองข้างทางดั่งจิตรกรที่รังสรรค์ขึ้น จัดเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมา ท่านจะได้พบกับหน้าผาหินที่มีความสวยงามอย่างธรรมชาติ ซึ่งมีความยาวถึง 24 กิโลเมตร มีความสูงถึง 150 เมตร ในช่วงฤดูหนาวถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะขาวสะอาดอีกหนึ่งบรรยากาศที่หาชมยาก นำท่านสู่ยอดบนของภูเขาไดเซะสึ โดยการขึ้นกระเช้าไฟฟ้าค่อยไต่ระดับความสูงชันสู่ด้านบน เพื่อชมวิวความสวยงามของเทือกเขาโดยรอบสู่จุดชมวิวคุโระดาเคะ สูงตระหง่านนี้เป็นยอดหนึ่งในจำนวนหลายยอดของเทือกเขาไดเซะสึที่มีรูปร่างคล้ายปลายแหลมปิรามิด โดยการนั่งกระเช้าห้อยขา (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้านบนสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงาม และชมทุ่งหญ้าที่ปกคลุมไปทั่วอาณาบริเวณ ภาพที่ปรากฏจากบนยอดเขาจึงยากแก่การหาคำพูดใดมาเปรียบเทียบได้ พร้อมรับฟรีอากาศบริสุทธิ์สำหรับทุกท่าน

เข้าพักนำท่านเข้าสู่ที่พัก SOUN KAKU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย กับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน

 

หมายเหตุ กรุณาจัด OVER NIGHT BAG สำหรับ 1 คืน เพื่อใช้สำหรับการเข้าพักในโรงแรมคืนถัดไป เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจังหวัดลิฟต์โดยสารเล็กและมีผู้ใช้บริการมาก จึงไม่สะดวกในการนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน

3 วันที่สาม โซอุนเคียว – เมืองบิเอ – ทุ่งข้าวบาเล่ย์สีทอง – เมืองฟุราโน่ – ทุ่งลาเวนเดอร์โชเอ - นั่งกระเช้าห้อยขาสู่จุดชมวิวยอดเนินเขา – ชมความงดงามทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มโทมิตะ - ร้านขนมเค้กขึ้นชื่อฟุราโนะ - เมืองยูบาริ

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางผ่านเมืองบิเอ ซึ่งท่านจะสามารถชมความงามแห่งทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ นอกจากมีแปลงดอกไม้แล้วก็ยังปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ข้าวโพด มันผรั่ง ข้าวบาร์เล่ย์ทำให้เกิดภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนราม่าวิวระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพด และมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลัง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เพื่อนำท่านชมความงามแห่งดอกลาเวนเดอร์ ณ ฟาร์มโชเอ โดยการนำท่านนั่งกระเช้าห้อยขา สัมผัสบรรยากาศแห่งความสุดภิรมย์ สู่ด้านบนเนินเขาสูง ซึ่งท่านจะสามารถรับชมวิวโดยกว้างของเมืองฟูราโนะ เก็บบันทึกภาพแห่งความประทับใจ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มโทมิตะ ฟาร์มแห่งแรกของเมืองฟุราโนะที่ริเริ่มการปลูกดอกลาเวนเดอร์ขึ้น และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองฟุราโนะที่ต้องไปเยือน ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่แข่งกันชูช่อเบียดกันแน่นเต็มฟาร์มบนภูเขา ส่งกลิ่นหอมคลุ้งกระจายไปทั่วทุ่ง ให้ท่านได้ถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สีรุ้งที่อยู่ใกล้กัน นับได้ว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้ ฟาร์มเหล่านี้จะปลูกแซมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีหลากสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสีม่วง สีชมพู สีเหลือง สีขาว ฯลฯ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หากมีเวลามากพอ นำท่านสู่ ร้านขนมเค้กขึ้นชื่อเมืองฟุราโน่ (ยกเว้นช่วงวันเดินทางที่ 19-24 กรกฎาคม 2558) ซึ่งเป็นร้านค้าเพียงเล็ก ๆ แต่ตกแต่งอย่างน่ารักท่ามกลางขุนเขาและป่าไม้ ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อขนมเค้กเพื่อลิ้มลองรสชาติที่ยากจะหาที่อื่นมาเปรียบเทียบ

หมายเหตุ ร้านเค้กปิดให้บริการทุกวันอังคาร หรือวันอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งทางร้านอาจมีประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง


เข้าพัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก YUBARI RESORT หรือเทียบเท่า

 

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชนิด และบุฟเฟ่ต์เมล่อนยุบาริ ซึ่งเป็นพันธุ์เมล่อนอีกหนึ่งพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ด้วยรสชาติที่หวานอย่างธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะตัวพิเศษคือกลิ่นที่หอมหวลอย่างมาก

 

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย กับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน
 

4 วันที่สี่ ยูบาริ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ - เรียนทำคุกกี้ - สวนโอโดริ (ผ่านชม) หอนาฬิกาโบราณ (ผ่านชม) – อิสระช้อปปิ้งเจอาร์ซัปโปโร สเตชั่น – อัพเกรดเมนูชุดไคเซคิต้อนรับแขกคนสำค

 B/-/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ มิตซุยเอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ที่รักการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม สถานที่นี้จะเป็นที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีร้านค้ามากกว่าร้อยร้านค้า แบรนด์ต่าง ๆ จากฝั่งอเมริกาและยุโรป อาทิ Timberland, Brooks Brothers, Coach, Cole Haan, Onitsuka Tigers, Adidas และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรรอย่างจุใจ

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันภายในเอ้าท์เล็ต (รับเงินค่าอาหารกลางวัน ท่านละ 2,000 เยน)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางความเจริญที่สุดเมืองซัปโปโร เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ติดอันดับห้าของประเทศญี่ปุ่น (ประมาณ 1.6 ล้านคน) เมืองที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง และที่นี้เองยังเคยเป็นสถานที่ๆ เคยจัดโอลิมปิคในช่วงฤดูหนาว สถานีรถไฟซัปโปโร สถานที่ถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัย ร้านค้า ร้านอาหารมากมายที่คอยตอบสนองความต้องการชาวฮอกไกโด นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ต อิชิยะ นำท่านชมขั้นตอนการผลิตขนมดัง ที่ชื่อว่า ชิโระอิ โคะอิบิโตะ ขนมอร่อยที่มีชื่อเสียงจากฮอกไกโด และสนุกกับกิจกรรมพิเศษ เรียนทำคุกกี้ สูตรเด็ดทำง่ายและอร่อยมาก ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อขนมเค็กสุดยอดแห่งความนุ่มลึกอร่อยตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านผ่านชม สวนโอโดริ สวนสาธารณะที่มีลักษณะ เป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญ่ มีความกว้าง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร ในช่วงต้นของสวยสาธารณะมีเสาทาวเวอร์ทีวีขนาดใหญ่ เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  ช่วงหน้าร้อนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่คนทั่วไป ส่วนในช่วงฤดูหนาวเป็นสถานที่จัดงานเทศการหิมะ ที่มีการแกะสลักหิมะอย่างงดงามจนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาทุก ๆ ปี นำท่านผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เจ.อาร์. สเตชั่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าในย่านนี้ที่มีอย่างมากมาย เช่น นาฬิกาแบรนด์เนม, กล้องถ่ายรูปดิจิตอล, เกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้าแบรนด์เนม, เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น, น้ำหอม, เครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่น และอื่นๆ

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! บริการท่านด้วยเมนูอัพเกรดไคเซคิ ชุดต้อนรับแขกคนสำคัญ

เข้าพักนำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU  หรือเทียบเท่า 

5 วันที่ห้า ซัปโปโร – เมืองโอตารุ ล่องเรือคลองโอตารุ - เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ - บริการพิเศษฟรีไอศครีม 7 ชั้น – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านซึซึคิโนะ – อัพเกรดอิ่มอร่อยกับเมนูซีฟู้ด

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองโรแมนติคอีกแห่งบนเกาะฮอคไกโด พลาดไม่ได้กับสถานที่สำคัญของเมืองโอตารุ นับเป็นจุดที่มีชื่อเสียงของเมือง คือ คลองโอตารุ คลองที่ในอดีตเคยใช้สำหรับลำเลียงสินค้า จากบริเวณเรือสินค้าไปยังโกดังสินค้า ปัจจุบันมีความยาว 1,140 เมตร และมักจะมีรายการทีวีมาถ่ายภาพสวย ๆ จากบริเวณโดยรอบของคลองแห่งนี้เป็นประจำ ทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุในปัจจุบัน นำท่าน ล่องเรือคลองโอตารุ เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค และชมสิ่งปลูกสร้างสมัยก่อนที่ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการ นั่งรถลากโบราณ โดยใช้แรงงานจากคนญี่ปุ่นพื้นเมืองลากรถพาท่านไปยังบริเวณจุดเด่นของเมืองโอตารุ และสถานที่สวยงามของเมืองอย่างมืออาชีพ (รถลากหนึ่งคันสามารถนั่งได้ 2-3 ท่าน โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที)

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึงประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั้น มีหีบเพลงมากมาย ด้านบนเป็นห้องต่าง ๆ แสดงกล่องเพลงรุ่นแรก ๆ ที่นำมาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลาย ราคานับค่าไม่ได้ ให้ท่านได้เลือกชมและฟังดนตรีเมโลดี้อันไพเราะ บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังนี้มี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่มีเพียงสองเรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งจะส่งเสียงเป็นเมโลดี้ และพ่นไอน้ำออกมาเพื่อบอกเวลา จุดนี้เป็นสถานที่ห้ามพลาดในการยืนรอ เพื่อถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน้ำโบราณในจังหวะที่มีไอน้ำพวยพุ่งออกมา พร้อมเสียงดนตรีไพเราะ นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกชมหรือซื้อของที่ระลึกประเภทเครื่องแก้วในหลากหลายรูปแบบ ด้วยเทคนิคการทำงานแบบพื้นบ้านแต่สามารถสร้างรายได้ในชุมชน ที่สำคัญลวดลายของสินค้าแต่ละใบเกิดจากจินตนาการในขณะทำงานจนเป็นความชำนาญ และเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำกัน ซึ่งท่านสามารถซื้อแก้วที่มีเพียงใบเดียวในโลกด้วยฝีมือการเป่าแก้วที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง พิเศษบริการท่านด้วยไอศครีมชื่อดังของเมืองโอตารุ ไอศครีม 7 ชั้น ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติของไอศครีมที่แยกรสชาติออกเป็นชั้น ๆ อย่างเอร็ดอร่อย

 

นำท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางความเจริญที่สุดเมืองซัปโปโร เพื่อนำท่านสู่ ย่านซึซึคิโนะ นับเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ำคืน เหล่าบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึก เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากัน รอบ ๆ บริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,500 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยน้อยใหญ่ อีกทั้งยังมีร้านรวงที่ขายราเม็งมากมายจนได้รับการขนานนามว่า “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเม็งใจกลางเมืองซัปโปโร

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บริการท่านด้วยอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารทะเลหลากหลายชนิด เช่น กุ้ง หอยเชลล์ หอยนางรม ปู 3 ชนิด ทั้งปูขน ขาปูยักษ์ ขาปูสึไว รวมทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา เนื้อแกะ ให้ท่านได้มาย่างบนเตาย่างร้อน อิ่มอร่อยกับข้าวปั้นหน้าปลาดิบ เท็มปุระ และพิเศษเครื่องดื่มซอฟดริ๊งค์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ สาเก วิสกี้จุใจไม่อั้น

เข้าพักนำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU หรือเทียบเท่า

6 วันที่หก ชิโตะเสะ - กรุงเทพฯ

 B/-/-

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 

07.30 น. นำท่านสู่สนามบินนานาชาติชิน ชิโตะเสะ อินเตอร์เนชั่นแนล บนเกาะฮอกไกโด

เที่ยวบิน10.45 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

16.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจราคาค่าบริการทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC SUMMER LAVENDER IN HOKKAIDO 6วัน 4คืน สายการบินไทย
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กรกฎาคม
กำหนดการ : 21-26ก.ค. ,
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 72,900 43,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 72,900 43,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 67,900 43,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 56,900 32,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 8,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด - -
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *
การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน (ผู้ใหญ่)
จองทัวร์นี้เลย! เลือกทัวร์อื่น


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Thai Airways(TG) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 29,200 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 36,500 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

 • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาณะการณ์ ข้อจำกดัด้านภูมิอาหาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 • คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ) มีดังต่อไปนี้
  • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
  • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
  • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรมและอื่นๆ)
  • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 • คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
  • กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  • ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 21.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 308 8383 (อัตโนมัติ 90 คู่สาย) และโทรสาร 02 308 8355 - 57 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

จองทัวร์นี้เลย! เลือกทัวร์อื่น

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร ลาเวนเดอร์

รับจัดทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น กรุ๊ปทัวร์ คุณภาพ ท่องเที่ยว ดูงาน ทัวร์ญี่ปุ่น ตามงบประมาณที่พอใจ
โทร :   02-3088383
แฟกซ์ :02-3088355
ต้องการจัดทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นคลิกเลย
ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม

10 เหตุผล ดีดี
ที่ใครๆ ก็จองทัวร์
กับ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
 • บริการหลากหลายเส้นทางทัวร์ ทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ
 • ทัวร์คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับราคา มีให้เลือกหลายระดับความต้องการ ตามงบของลูกค้า
 • มีที่นั่งแน่นอน หากจองแต่เนิ่นๆ
 • ราคาทัวร์ รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมเงื่อนไขอย่างชัดเจน
 • ศูนย์บริการลูกค้ารองรับบริการจองทัวร์ต่างประเทศ กว่า 30 คู่สายพร้อมกัน
 • เปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์
 • สามารถเลือกจัดทัวร์แบบกลุ่มส่วนตัวได้ในความต้องการเฉพาะกับทีมงานด้านท่องเที่ยวมืออาชีพ
 • มีการตรวจสอบผลความพึงพอใจหลังการขาย ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • รางวัลเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกระทรวงพาณิชย์ Trustmark การันตี
 • รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • บริษัททัวร์แห่งแรกในไทยที่ได้รับ Trustmark ตั้งแต่ปี 2551 รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

  ราคาและรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC SUMMER LAVENDER IN HOKKAIDO 6วัน 4คืน สายการบินไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า