บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร Deluxe Romantic in Hokkaido (Hakodate) 6วัน 4คืน สายการบินไทย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร Deluxe Romantic in Hokkaido (Hakodate)
6 วัน 4 คืน สายการบินไทย
รหัสทัวร์ : 478TG6DCP
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
รวมมื้ออาหาร : 12 มื้อ
มาตรฐานทัวร์ :
กล่องเครื่องมือทัวร์ แชร์ทัวร์นี้กับเพื่อน พิมพ์ทัวร์นี้ทางเครื่องพิมพ์ ส่งอีเมลล์ทัวร์นี้ให้เพื่อน บุ๊คมาร์คทัวร์นี้ ดาวน์โหลดทัวร์นี้เป็นเอกสาร PDF
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร Deluxe Romantic in Hokkaido (Hakodate) 6วัน 4คืน สายการบินไทย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร Deluxe Romantic in Hokkaido (Hakodate) 6วัน 4คืน สายการบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวชมหมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ อิ่มอร่อยกับหม้อไฟทะเลเดือด ฮาโคะดาเตะ ภูเขาฮาโคะดาเตะ หอคอยโกะเรียวคาคุ (ลิฟต์) ท่าเรือฮาโคะดาเตะ โกดังอิฐแดง ทะเลสาบโทยะ อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น ภูเขาไฟอุซึโชวะชินซัง (กระเช้าไฟฟ้า) ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ ทานุกิ สวนโอโดริ พาร์ค (ผ่านชม) หอนาฬิกาโบราณ (ผ่านชม) ที่ทำการรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ เรียนทำคุกกี้ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ


กำหนดการเดินทาง
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มต้นที่ ปรับปรุงล่าสุด
ธันวาคม 1-6ธ.ค.(เต็ม)  59,900 20 ส.ค. 14 
ธันวาคม 3-8ธ.ค.  59,900 20 ส.ค. 14 


แผนการเดินทางท่องเที่ยว
1 วันที่หนึ่ง กรุงเทพมหานคร

 

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C-D สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์สายการบิน

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

เที่ยวบิน23.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

2 วันที่สอง เกาะฮอกไกโด-สนามบินชินชิโตะเซ-บริการข้าวห่อสาหร่าย โอะนิงิริ-เมืองโนะโบะริเบ็ทสึ-หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิไดมุระ-ฮาโคะดาเตะ-ภูเขาไฟฮาโคะดะเตะ (กระเช้าไฟฟ้า)-จุดชมวิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ที่สวยที่สุดในโลก

 -/L/D

 

08.00 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติชิน ชิโตเซะ อินเตอร์เนชั่นแนล บนเกาะฮอกไกโด เกาะที่มี ขนาดใหญ่อันดับสองของญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อย บริการข้าวห่อสาหร่าย โอะนิงิริ เพื่อให้ท่านได้รับประทานอาหารเช้ารองเท้ายามเช้าในแบบฉบับของเมนูง่ายและสะดวก นำท่านสู่เมือง โนะโบะริเบะทสึ เป็นภาษาท้องถิ่นและนับได้ว่าเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวไอนุ ความหมายคือ สายน้ำที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาว ซึ่งไอหมอกสีขาวที่พวยพุ่งขึ้นมานั้นเกิดจากการทับถมของแร่กำมะถัน นำท่านสู่ หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิได มุระ ศูนย์รวมความเจริญรุ่งเรืองของยุคเอะโดะ ในช่วง ค.ศ. 1603-1867 ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือตำรวจในปัจจุบัน และ เหล่านินจา ซึ่งเสมือนสายลับ และนักฆ่าในปัจจุบัน ชมการสาธิตการแสดงการอำพรางตัวอันเลื่องชื่อ หรือวิถีชีวิตตามแบบฉบับของเหล่านินจา พร้อมชมอาคารบ้านเรือนที่จำลองจากสมัยเอะโดะ ชมการจำลองเมืองเอะโดะ พร้อมศึกษาถึงประวัติความเป็นมา ให้ท่านหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจ

มื้ออาหาร13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ตหม้อไฟร้อนทะเลเดือด อาหารขึ้นชื่อท้องถิ่น เสิร์ฟด้วยอาหารทะเลนานาชนิด ประกอบด้วย ปลาแซลมอนน้ำลึก กุ้งสด หอยเชลล์ ผักกาดขาวสด เห็ดสด แครอท และผักอื่นนานาชนิด เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนนุ่มอร่อย ปลาฮกเคะย่างเกลือ

14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ฮาโคะดาเตะ (ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บนคาบสมุทรโอชิมา มียอดเขาฮาโคะดาเตะสูงประมาณ 334 เมตรเป็นจุดที่สูงที่สุด ล้อมรอบด้วยทะเล มีหิมะตกเบาบางเนื่องมาจากอิทธิพลทางภูมิอากาศแบบทะเลโดยมีกระแสน้ำอุ่นทสึชิมา ทำให้เมืองนี้ไม่หนาวเหมือนอย่างเมืองอื่นๆ บนเกาะเดียวกัน ซึ่งฮาโคะดาเตะตั้งอยู่ทางใต้สุดของเกาะฮอกไกโด มีธรรมชาติที่สวยงามอย่างมาก เป็นท่าเรือนานาชาติแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างชาติหลากหลาย ซึ่งยังคงหลงเหลืออิทธิพลอยู่ในปัจจุบันตามถนนในเมืองและพื้นที่แบบยุโรป อาหารทะเลที่สดใหม่หลากชนิด

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูญี่ปุ่นอัพเกรดชุดต้อนรับแขกพิเศษคนสำคัญ ไคเซคิ เสิร์ฟด้วยสลัดผัก เต้าหู้ปู ซาชิมิปูสด ขาปูเทมปุระ ขาปูย่าง ไข่ตุ๋น หม้อไฟเต้าหู้สด ข้าวต้มเนื้อปูเห็ดสดสาหร่าย และของหวาน

พิเศษ หลังมื้อค่ำ นำท่านชมเมืองท่าทางทะเลที่มีความงดงามอย่างยิ่ง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโคะดาเตะ และได้รับการยอมรับให้เป็นจุดชมวิวติดอันดับที่สวยที่สุด 1 ใน 3 ของโลก

เข้าพักนำท่านเข้าสู่ที่พัก HAKODATE KOKUSAI HOTEL

หมายเหตุ : ในค่ำคืนนี้กรุณาจัด OVER NIGHT BAG สำหรับ 1 คืน เพื่อใช้สำหรับการเข้าพักในโรงแรมคืนถัดไป เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจังหวัดลิฟต์โดยสารเล็กและมีผู้ใช้บริการมาก จึงไม่สะดวกในการนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน

3 วันที่สาม ฮาโคะดาเตะ-ตลาดเช้าเมืองฮาโคะดาเตะ-หอคอยโกะเรียวคาคุ ดาวห้าแฉก (ลิฟต์)-ท่าเรือฮาโคะดาเตะ-โกดังอิฐแดง-ทะเลสาบโทยะ-อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโคะดาเตะ ให้ท่านชมบรรยากาศของตลาดสดยามเช้าของเมืองท่าที่แสนโรแมนติค ฮาโคะดาเตะ ที่มีขายผัก ผลไม้ และของทะเลสด อาทิ ปูยักษ์ ปูขน หอยเม่น ฯลฯ มาวางขายในตลาดสดราคาไม่แพง สัมผัสวิถีชิวิตยามเช้าในรูปแบบชาวญี่ปุ่น นำท่านเดินทางชม หอคอยดาวห้าแฉกโกะเรียวคาคุ เพื่อขึ้นลิฟต์สู่ยอดหอคอยโกะเรียวคาคุ เพื่อชมความสวยงามของป้อมโกะเรียวคาคุ ป้อมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียในสมัยสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียเป็นเวลายาวนาน 8 ปี ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1857 หรือ พ.ศ. 2400 นับว่าเป็นป้อมปราการแบบยุโรปในญี่ปุ่นแห่งแรก ที่มีลักษณะเป็นรูปดาว 5 แฉกเมื่อมองจากที่สูง และเป็นที่มั่นสุดท้ายของรัฐบาลโชกุนโตกุกาว่า ซึ่งต่อสู้กับกองทัพฝ่ายรัฐบาลในยุคฟื้นฟูประเทศสมัยเมย์จิ ให้ท่านได้อิสระเพลินเพลินกับธรรมชาติบริเวณสวนรอบหอคอยและด้วยบรรยากาศของเมืองที่สุดแสนโรแมนติค

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฮาโคะดาเตะ ย่านโกดังสินค้าเก่าของเมืองฮาโคดาเตะ ปัจจุบันนำพื้นที่มาพัฒนาเป็นย่านช้อปปิ้งของเมืองฮาโคดาเตะ มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกชม อาทิ เครื่องแก้ว เสื้อผ้า รองเท้า และของที่ระลึก เป็นต้น ให้ท่านได้ชิมบรรยากาศสบายๆ ชมทัศนียภาพงดงามภายในบริเวณ โกดังอิฐแดง เป็นโรงเก็บของที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นมาใหม่ หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี 1907 และมีความโดดเด่นให้ความรู้สึกโรแมนติคด้วยเรือแบบอย่างยุโรปที่เรียงรายรอบอ่าว และโรงเก็บของแห่งนี้ได้ถูกดัดแปลงให้กลายมาเป็นร้านค้า ร้านช็อคโกแล็ต ร้านขายของที่ระลึกน่ารักมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศสวยงาม และสำรวจสิ่งก่อสร้างสไตล์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งโบสถ์จำนวนมากและสร้างบรรยากาศทั้งเมืองให้มีความคล้ายคลึงแบบเมืองในทวีปยุโรป ในปัจจุบันเมืองฮาโคะดาเตะยังคงรักษาสถาปัตยกรรมจากหินเหล่านี้อย่างเมื่อแรกสร้างได้อย่างสมบูรณ์

14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ เพื่อนำท่านสู่สถานที่พักตากอากาศที่ขึ้นชื่ออีกเมืองหนึ่งบนเกาะฮอกไกโด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

เข้าพักนำท่านเข้าสู่ที่พัก LAKE TOYA MANSEIKAKU HOTEL

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย กับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั้งปัจจุบัน

4 วันที่สี่ ทะเลสาบโทยะ-ภูเขาไฟอุซึโชวะชินซัง (กระเช้าไฟฟ้า)-ฟาร์มหมีสีน้ำตาล (ฟรีบริการอาหารหมี)-เมืองซัปโปโร-ช้อปปิ้งซึซึคิโนะ ทานุกิ-อัพเกรดพิเศษมื้อค่ำบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเล พร้อมปู 3 ชนิด และเครื่องดื่มแอล

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติภูเขาอุซึโชวะ เพื่อนำท่านสู่ยอด ภูเขาไฟโชวะชินซัน ที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อประมาณ 50 ปี นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ได้บังเกิดขึ้น ประมาณ ค.ศ. 1944-1945 และอยู่ในการดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ นำท่านชึ้น กระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขาสูงสุด (ขึ้นกับสภาพอากาศ) ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาและความยิ่งใหญ่ นำท่านชม ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ท่านจะได้พบหมีสีน้ำตาลที่เป็นหมีอนุรักษ์พันธุ์หายากกว่า 100 ตัว ท่านสามารถป้อนอาหารให้หมี ไม่ว่าจะเป็นหัวอาหารหรือแอปเปิ้ล และจะได้สัมผัสความน่ารักแสนรู้ของหมีเวลาขออาหารจากท่าน และ บริการฟรี อาหารหมีให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารหมีอย่างใกล้ชิด

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ตกระทะร้อน เสิร์ฟด้วยผักสดนานาชนิด กะหล่ำปลีสด เห็ดนานาชนิด ถั่วงอก ฟักทอง พริกหยวก และอาหารทะเลได้แก่ หอยนานาชนิด ปลาแซลมอน กุ้งสด ปลาหมึก เนื้อหมู หอยแมลงภู่ ข้าวสวยร้อน ซุปมิโสะชิรุ และพิเศษบริการท่านด้วย ซาชิมิปลาแซลมอนสดแบบลำเรือ

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง ซัปโปโร เมืองซัปโปโรจัดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง การปกครองบนเกาะฮอกไกโด เกาะตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นสถานที่จัดโอลิมปิค ฤดูหนาว เดินทางสู่ศูนย์กลางความเจริญที่สุด เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ติดอันดับห้าของประเทศ (1.6 ล้านคน) มีสถานีรถไฟซัปโปโรเป็นจุดศูนย์กลางเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัย ร้านค้า ร้านอาหารมากมายที่คอยตอบสนองความต้องการชาวฮอกไกโด นำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ซึซึคิโนะ นับเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ำคืน เหล่าบรรดาป้ายไฟ โฆษณาบนตึกต่างๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากัน รอบๆ บริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,500 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยน้อยใหญ่

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารทะเลหลากหลายชนิด เช่น กุ้ง หอยเชลล์ หอยนางรม ปู 3 ชนิด ทั้งปูขน ขาปูยักษ์ ขาปูสึไว รวมทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา เนื้อแกะ ให้ท่านได้มาย่างบนเตาย่างร้อน อิ่มอร่อยกับข้าวปั้นหน้าปลาดิบ เทมปุระ พิเศษเครื่องดื่มซอฟดริ๊งค์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ สาเก วิสกี้จุใจไม่อั้น

เข้าพักนำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU

5 วันที่ห้า ซัปโปโร-สวนโอโดริ-หอนาฬิกาโบราณ-ที่ทำการรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด-โรงงานช็อคโกแล็ต-เรียนทำคุ๊กกี้-โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ- บริการไอศครีม 7 ชั้นประจำเมืองโอตารุ-ชิโตะเซะ

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ผ่านชม สวนโอโดริ สวนสาธารณะที่มีลักษณะ เป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญ่ มีความกว้าง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร ในช่วงต้นของสวนสาธารณะมีเสาทาวเวอร์ทีวีขนาดใหญ่ เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ช่วงหน้าร้อนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่คนทั่วไป ส่วนในช่วงฤดูหนาวเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลหิมะ ที่มีการแกะสลักหิมะอย่างงดงามจนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาทุกๆ ปี นำท่านผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด นำท่านชมความยิ่งใหญ่และสวยงามแห่ง ที่ทำการรัฐบาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งได้รับฉายาว่าวิหารอิฐแดงอายุกว่าร้อยปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ต อิชิยะ นำท่านชมขั้นตอนผลิตขนมดังชื่อ ชิโระอิ โคะอิบิโตะ ขนมอร่อยที่มีชื่อเสียงจากฮอกไกโด และสนุกกับกิจกรรมพิเศษ เรียนทำคุกกี้ สูตรเด็ดทำง่ายและอร่อยมาก ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อขนมเค็กสุดยอดแห่งความนุ่มลึกอร่อยตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่เมือง โอตารุ

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว นำท่านชมเมือง โอตารุ เมืองโรแมนติคอีกแห่งบนเกาะฮอคไกโด พลาดไม่ได้กับสถานที่สำคัญของเมืองโอตารุ นับเป็นจุดที่มีชื่อเสียงของเมือง คือ คลองโอตารุ คลองที่ในอดีตเคยใช้สำหรับลำเลียงสินค้า จากบริเวณเรือสินค้าไปยังโกดังสินค้า ปัจจุบันมีความยาว 1,140 เมตร และมักจะมีรายการทีวีมาถ่ายภาพสวยๆ จากบริเวณโดยรอบของคลองแห่งนี้เป็นประจำ ทำให้คลองแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุในปัจจุบัน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึงประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั้น มีหีบเพลงมากมาย ด้านบนเป็นห้องต่างๆ แสดงกล่องเพลงรุ่นแรกๆ ที่นำมาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลาย ราคานับค่าไม่ได้ ให้ท่านได้เลือกชมและฟังเพลงเมโลดี้อันไพเราะ บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังนี้มี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่มีเพียงสองเรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งจะส่งเสียงเป็นเมโลดี้ และพ่นไอน้ำออกมาเพื่อบอกเวลา จุดนี้เป็นสถานที่ห้ามพลาดในการยืนรอ เพื่อถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน้ำโบราณในจังหวะที่มีไอน้ำพวยพุ่งออกมา พร้อมเสียงดนตรีไพเราะ นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกชมหรือซื้อของที่ระลึกประเภทเครื่องแก้วในหลากหลายรูปแบบ ด้วยเทคนิคการทำงานแบบพื้นบ้านแต่สามารถสร้างรายได้ในชุมชน ที่สำคัญลวดลายของสินค้าแต่ละใบเกิดจากจินตนาการในขณะทำงานจนเป็นความชำนาญ และเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำกัน ซึ่งท่านสามารถซื้อแก้วที่มีเพียงใบเดียวในโลกด้วยฝีมือการเป่าแก้วที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง ฟรี พิเศษบริการท่านด้วยไอศครีม 7 ชั้น ขึ้นชื่อของโอตารุที่ท่านไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง นำท่านเดินทางสู่เมือง ชิโตะเซะ

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยชาบูชาบู พร้อมเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ ไม่ว่าจะมีเป็นข้าวปั้นซูชิหน้าต่างๆ อุด้งร้อน ราเม็ง ไอศครีมแสนอร่อย และอื่นๆ อีกมากมาย

เข้าพักนำท่านเข้าที่พัก CHITOSE AIR TERMINAL HOTEL or CROWNE PLAZA ANA CHITOSE HOTEL

6 วันที่หก ชิโตะเซะ-กรุงเทพฯ

 B/-/-

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านสู่สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ อินเตอร์เนชั่นแนล บนเกาะฮอกไกโด

เที่ยวบิน10.45 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจราคาค่าบริการทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร Deluxe Romantic in Hokkaido (Hakodate) 6วัน 4คืน สายการบินไทย
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
กำหนดการ : 1-6ธ.ค.(เต็ม)
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 59,900 38,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 59,900 38,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 56,900 38,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 46,900 28,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900 7,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด - -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
กำหนดการ : 3-8ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 59,900 39,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 59,900 39,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 56,900 39,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 46,900 29,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900 7,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด - -
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *
การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป
จองทัวร์นี้เลย! เลือกทัวร์อื่น


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Thai Airways(TG) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 24,000 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 30,000 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

 • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาณะการณ์ ข้อจำกดัด้านภูมิอาหาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 • คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ) มีดังต่อไปนี้
  • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
  • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
  • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรมและอื่นๆ)
  • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 • คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
  • กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  • ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 21.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 308 8383 (อัตโนมัติ 90 คู่สาย) และโทรสาร 02 308 8355 - 57 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

จองทัวร์นี้เลย! เลือกทัวร์อื่น

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร

รับจัดทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น กรุ๊ปทัวร์ คุณภาพ ท่องเที่ยว ดูงาน ทัวร์ญี่ปุ่น ตามงบประมาณที่พอใจ
โทร :   02-3088383
แฟกซ์ :02-3088355
ต้องการจัดทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นคลิกเลย
ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม

10 เหตุผล ดีดี
ที่ใครๆ ก็จองทัวร์
กับ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
 • บริการหลากหลายเส้นทางทัวร์ ทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ
 • ทัวร์คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับราคา มีให้เลือกหลายระดับความต้องการ ตามงบของลูกค้า
 • มีที่นั่งแน่นอน หากจองแต่เนิ่นๆ
 • ราคาทัวร์ รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมเงื่อนไขอย่างชัดเจน
 • ศูนย์บริการลูกค้ารองรับบริการจองทัวร์ต่างประเทศ กว่า 30 คู่สายพร้อมกัน
 • เปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์
 • สามารถเลือกจัดทัวร์แบบกลุ่มส่วนตัวได้ในความต้องการเฉพาะกับทีมงานด้านท่องเที่ยวมืออาชีพ
 • มีการตรวจสอบผลความพึงพอใจหลังการขาย ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • รางวัลเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกระทรวงพาณิชย์ Trustmark การันตี
 • รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • บริษัททัวร์แห่งแรกในไทยที่ได้รับ Trustmark ตั้งแต่ปี 2551 รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

  ราคาและรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร Deluxe Romantic in Hokkaido (Hakodate) 6วัน 4คืน สายการบินไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า