ทัวร์ในประเทศ แพคเกจทัวร์ในประเทศ

ทัวร์ในประเทศ

ThaitravelCenter.com นำเสนอและเลือกสรร โปรแกรมทัวร์คุณภาพหลากหลายประเทศ ให้ท่านได้พักผ่อนในวันสำคัญของท่าน ด้วยการต้อนรับจากทีมงานที่อบอุ่นและเป็นกันเอง กำหนดการเดินทางตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ รับประกันมีที่นั่งแน่นอน เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรรทัวร์คุณภาพ ในความต้องการเฉพาะ ซึ่งท่านสามารถเดินทางได้ทั่วโลก เริ่มตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ลองสอบถามและใช้บริการกันได้นะคะ

บริษัททัวร์ >> ทัวร์ต่างประเทศ >> ทัวร์ในประเทศ  
แสดง 10 รายการ จาก 10 รายการ
ทัวร์ เชียงคาน เลย ภูเรือ พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน 3วัน 2คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ
รหัสทัวร์ : 434XX3DMK   ประเทศ : ไทย    ระยะเวลา : 3 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 5,900  บาท
ราคาทัวร์ในประเทศ รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์เชียงคาน ชมวัดเนรมิตวิปัสนา นมัสการพระพุทธชินราชจำลอง สักการะพระธาตุศรีสองรัก ชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน เที่ยวถนนคนเดิน ตักบาตรข้าวเหนียว ณ ถนนชายโขง ชมแก่งคุดคู้ ชมวัดศรีคุนเมือง วัดป่าห้วยลาด เที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ ขึ้น พิชิตยอดภูเรือ ชมบรรยากาศของ พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ชมผาโหล่นน้อย เลือกซื้อของฝากที่ ชาโต้เดอเลย, ร้านไร่กำนันจุล. กราบสักการะ พระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่
กำหนดการ เที่ยวในประเทศ :
ธ.ค. 57 19-21 , 31ธ.ค.-2ม.ค.
ม.ค. 58 1-3 , 9-11 , 16-18 , 23-25
ก.พ. 58 6-8 , 13-15 , 20-22
มี.ค. 58 6-8 , 13-15 , 20-22

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวไทย ทัวร์บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5วัน 4คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ หรือรถบัสปรับอากาศ
รหัสทัวร์ : 560XV5DMK   ประเทศ : ไทย    ระยะเวลา : 5 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 5,900  บาท
ราคาทัวร์ในประเทศ รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ในประเทศ เที่ยวหนองคาย บึงกาฬ นครพนม นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หลวงพ่อพระใส ศาลาแก้วกู่ ภูทอก สวรรค์ 7 ชั้น ไหว้พระธาตุวันเกิด พระธาตุเชิงชุม วัดป่าสุทธาวาส พัก โรงแรม จ.บึงกาฬ 1 คืน โรงแรม จ.นครพนม 1 คืน
กำหนดการ เที่ยวในประเทศ :
ธ.ค. 57 19-23
ม.ค. 58 9-13 , 16-20 , 23-27
ก.พ. 58 6-10 , 13-17 , 19-23

ทัวร์พะเยา น่าน แพร่4วัน 3คืน โดยรถบัสปรับอากาศ
รหัสทัวร์ : 696XX4DXX   ประเทศ : ไทย    ระยะเวลา : 4 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 6,500  บาท
ราคาทัวร์ในประเทศ รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ในประเทศ เที่ยว พะเยา วัดศรีโคมคำ วัดอนาลโย กว๊านพะเยา วัดช้างค้ำ วัดภูมินทร์ พิพิธภัณฑ์งาช้างดำ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุช่อแฮ แพะเมืองผี พระพุทธชินราช พัก โรงแรม จ.พะเยา 1 คืน และโรงแรม จ.น่าน 1 คืน
กำหนดการ เที่ยวในประเทศ :
ธ.ค. 57 19-22 , 31ธ.ค.-3ม.ค.
ม.ค. 58 9-12 , 16-19 , 23-26
ก.พ. 58 6-9 , 13-16 , 20-23
มี.ค. 58 6-9 , 13-16 , 20-23

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตอง ปาย5วัน 4คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ
รหัสทัวร์ : 141XX5DXX   ประเทศ : ไทย    ระยะเวลา : 5 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 8,500  บาท
ราคาทัวร์ในประเทศ รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ในประเทศ เที่ยวแม่ฮ่องสอน สวนสนบ่อแก้ว ดอยแม่เหาะ ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ กระเหรี่ยงคอยาว พระธาตุดอยกองมู วัดจองคำ เที่ยวปาย ห้วยน้ำดัง พัก โรงแรม จ.แม่ฮ่องสอน 1 คืน,รีสอร์ท อ.ปาย 1 คืน
กำหนดการ เที่ยวในประเทศ : Please contact us.
ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ทุ่งดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน ปาย 5วัน 4คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ หรือรถบัสปรับอากาศ
รหัสทัวร์ : 786XV5DMK   ประเทศ : ไทย    ระยะเวลา : 5 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 8,500  บาท
ราคาทัวร์ในประเทศ รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไทย เที่ยวแม่ฮ่องสอน สวนสนบ่อแก้ว ดอยแม่เหาะ ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ กระเหรี่ยงคอยาว พระธาตุดอยกองมู วัดจองคำ เที่ยวปาย ห้วยน้ำดัง
กำหนดการ เที่ยวในประเทศ : Please contact us.
ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี 5วัน 4คืน โดยรถบัสปรับอากาศ
รหัสทัวร์ : 134XX5DMK   ประเทศ : ไทย    ระยะเวลา : 5 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 8,900  บาท
ราคาทัวร์ในประเทศ รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี ชม พิพิธภัณฑ์ท่านนายกมหาเธร์ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆที่ ตลาดกั๊วะ ชม สุสานพระนางมัสสุหรี ชม ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านบูดายาคร๊าฟ ล่องเรือชม อุทยานแห่งชาติทางทะเลคิลิม ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ โซนดิวตี้ฟรี บันทึกภาพ ณ ดาตารันลัง จัตุรัสนกอินทรีย์ เที่ยวในตัวเมืองสตูล วัดชนาธิปเฉลิม ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล สักการะ พระบรมธาตุไชยา
กำหนดการ เที่ยวในประเทศ :
ธ.ค. 57 19-23
ม.ค. 58 16-20 , 23-27
ก.พ. 58 13-17 , 19-23
มี.ค. 58 6-10 , 20-24

ทัวร์ปาย เชียงใหม่ เทศกาลปีใหม่ 3วัน 2คืน สายการบินไทย
รหัสทัวร์ : 140TG3DXX   ประเทศ : ไทย    ระยะเวลา : 3 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 14,500  บาท
ราคาทัวร์ในประเทศ รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เทศกาลปีใหม่ ชมการแสดงของช้างแสนรู้ที่น่ารักของช้างที่ปางช้างแม่แตง นั่งช้างท่องไพร ล่องแพไม่ไผ่ ชม น้ำตกหมอกฟ้า ถ่ายรูปกับ สะพานปาย สัมผัสบรรยากาศของ ถนนคนเดิน สักการะองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ อ.ปาย สักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมชีวิตความเป็นอยู่ของหมู่บ้านสันติชน ชมอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมวิวดอยกิ่วลม สักการะสถูปเจ้าอินทรวิชชานนท์ ชม ป่าดึกดำบรรพ์ สักการะ พระธาตุนภเมทนีดล และพระธาตุนภพลภูมิสิริ แวะชม หมู่บ้านถวาย
กำหนดการ เที่ยวในประเทศ :
ม.ค. 58 1-3

ทัวร์ เที่ยวปาย - เชียงใหม่ 3วัน 2คืน สายการบินไทย
รหัสทัวร์ : 10TG3DMK   ประเทศ : ไทย    ระยะเวลา : 3 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 14,500  บาท
ราคาทัวร์ในประเทศ รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ปาย นำท่านชมปางช้างแม่แตง น้ำตาหมอกฟ้า พระธาตุแม่เย็น วัดน้ำฮู ถนนคนเดิน บ้านสันติชน ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ พระธาตุนภเมทนีดล นำท่านล่องแพไม้ไผ่ชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำ
กำหนดการ เที่ยวในประเทศ :
ม.ค. 58 1-3

ทัวร์ปาย เชียงใหม่ 3วัน 2คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์
รหัสทัวร์ : 637PG3DMK   ประเทศ : ไทย    ระยะเวลา : 3 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 14,900  บาท
ราคาทัวร์ในประเทศ รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ในประเทศ เที่ยวปางช้างแม่แตง น้ำตกหมอกฟ้า พระธาตุแม่เย็น วัดน้ำฮู ถนนคนเดิน บ้านสันติชน ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ พระธาตุนภเมทนีดล
กำหนดการ เที่ยวในประเทศ :
ธ.ค. 57 31ธ.ค.-2ม.ค.

ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 3วัน 2คืน สายการบินไทย
รหัสทัวร์ : 745TG3DXX   ประเทศ : ไทย    ระยะเวลา : 3 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 15,500  บาท
ราคาทัวร์ในประเทศ รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ในประเทศ เที่ยวเชียงใหม่ ดอยอ่างขาง เวียงกุมกาม ดอยสุเทพ ภูพิงค์ราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ ปางช้างแม่แตง ดอยอ่างขาง โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง บ้านขอบด้ง วัดบ้านเด่น
กำหนดการ เที่ยวในประเทศ :
ธ.ค. 57 31ธ.ค.-2ม.ค.รับจัดทัวร์ในประเทศ กรุ๊ปทัวร์ คุณภาพ ท่องเที่ยว ดูงาน ในประเทศ ตามงบประมาณที่พอใจ
โทร :   02-3088383
แฟกซ์ :02-3088355
ต้องการจัดทัวร์ในประเทศคลิกเลย
บริการจัดทัวร์ ดูผลงาน จัดทัวร์ บริการจัดทัวร์ ดูผลงาน จัดทัวร์
ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม

10 เหตุผล ดีดี
ที่ใครๆ ก็จองทัวร์
กับ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
 • บริการหลากหลายเส้นทางทัวร์ ทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ
 • ทัวร์คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับราคา มีให้เลือกหลายระดับความต้องการ ตามงบของลูกค้า
 • มีที่นั่งแน่นอน หากจองแต่เนิ่นๆ
 • ราคาทัวร์ รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมเงื่อนไขอย่างชัดเจน
 • ศูนย์บริการลูกค้ารองรับบริการจองทัวร์ต่างประเทศ กว่า 30 คู่สายพร้อมกัน
 • เปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์
 • สามารถเลือกจัดทัวร์แบบกลุ่มส่วนตัวได้ในความต้องการเฉพาะกับทีมงานด้านท่องเที่ยวมืออาชีพ
 • มีการตรวจสอบผลความพึงพอใจหลังการขาย ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • รางวัลเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกระทรวงพาณิชย์ Trustmark การันตี
 • รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • บริษัททัวร์แห่งแรกในไทยที่ได้รับ Trustmark ตั้งแต่ปี 2551 รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

  ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ  
  Thailand Travel Homepage for Non-Thai Passport

  ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอบริการนำเที่ยวในประเทศ และจัดกรุ๊ปทัวร์ในประเทศ แบบ SML ทัวร์ในประเทศ สำหรับกรุ๊ปขนาดใหญ่ กลาง และ เล็ก
  ทัวร์ในประเทศราคาถูก อย่างครบวงจร ทัวร์ในประเทศคุณภาพ จากทีมงานจัดทัวร์มืออาชีพ