แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ แพคเกจสิงคโปร์

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
วันที่ 28 มีนาคม 2558
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ ฟรี แอนด์ อีซี่ 3วัน 2คืน

รหัสแพคเกจทัวร์ : 258FE00GT
Exclude Airticket ประเทศ : สิงคโปร์
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน
ช่วงการเดินทาง : 1 ม.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558
ราคาเริ่มต้น :   4,500 บาท

	แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ ฟรี แอนด์ อีซี่ 3วัน 2คืน เที่ยวสิงคโปร์กับแพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ สุดประหยัด เดินทางได้ทุกวัน สามารถเลือกเที่ยวบินออกเช้ากลับดึก เหมาะแก่การสำรวจและสัมผัสประเทศสิงคโปร์อย่างเต็มอิ่มในเวลาจำกัด ท่านสามารถเลือกเข้าพักในโรงแรมอื่นๆ ในสิงคโปร์ได้เกือบทุกแห่ง นอกเหนือจากรายการด้านล่างนี้

แพคเกจทัวร์รวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 ท่านต่อห้อง สามารถเลือกได้ตามรายการ พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก

แพจเกจทัวร์ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

รายการเดินทางโดยย่อ

วันที่1 Arrive SINGAPORE
  Upon Arrival at Changi International Airport, meet and transfer to hotel for Check-In; free at leisure. Overnight in choice of hotel.
วันที่2 City Tour
  (08.30 hrs. pick up at Hotel lobby, Hotels outside City pick up time will be at 08.15 hrs.)
After breakfast at Hotel, proceed for FREE COMPLIMENTARY* Singapore Half Day City Tour, back to Hotel at around 13.00 hrs. Free at own leisure, overnight at Hotel.
วันที่3 Depart SINGAPORE - Airport
  After breakfast, free at leisure until Check-Out & departure transfer to Changi International Airport.

ราคาแพคเกจทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

Hotels Room Type Validity Package Price (Baht / Person)
TWN SGL TRP
Fragrance Pearl of Ruby 2* Superior 31 Mar 15 4,500 2,425 -
Oxford Hotel 3* Standard 31 Mar 15 6,500 3,375 3,375
Fragrance Imperial or Selegie 2* Superior 31 Mar 15 6,625 3,500 -
Orchard Hotel 4* Deluxe 31 Mar 15 7,875 7,875 -
Parc Sovereign 3* Superior Queen 31 Mar 15 8,125 4,250 -
A Queen Hotel Lavender 3* Standard 31 Mar 15 8,500 4,250 -
Fort Canning Lodge 3* Deluxe 31 Mar 15 8,500 4,625 4,625
V Hotel Lavender 3* Superior 31 Mar 15 9,000 4,875 4,875
V Hotel Lavender 3* (Weekend) Deluxe 31 Mar 15 9,750 5,750 5,750
V Hotel Lavender 3* (Weekend Promotion) Superior 28 Feb 15 9,750 4,875 4,875
V Hotel Lavender 3* (Weekend Promotion) Superior 31 Mar 15 10,000 5,125 5,125
Bay Hotel 4* Standard 31 Mar 15 10,875 5,625 -
Bayview Hotel 3* Superior 31 Mar 15 10,875 5,625 5,625
Peninsular Excelsior 3.5* Superior 31 Mar 15 11,000 5,625 5,625
Peninsular Excelsior 3.5*
(Weekend Promotion)
Superior 31 Mar 15 11,375 5,875 5,875
Furama City Center Hotel (Weekday) Superior 28 Feb 15 11,500 5,750 7,500
Grand Pacific Hotel 4* Deluxe 31 Mar 15 11,500 5,875 5,875
Grand Pacific Hotel 4* (Weekend Promotion) Deluxe 31 Mar 15 11,750 5,875 -
Grand Pacific Hotel 4* (Weekend Promotion) Superior 31 Mar 15 12,750 6,375 -
Elizabeth Hotel 4* Superior 31 Mar 15 12,875 6,625 6,625
Elizabeth Hotel 4* (Weekend Promotion) Deluxe 28 Feb 15 13,750 7,000 7,000
Concorde Hotel 4* (Weekday) Deluxe 31 Mar 15 14,250 7,125 7,125
Jen Gateway Ochard Superior 31 Mar 15 14,250 7,125 -
Grand Park Orchard 5* Deluxe 28 Feb 15 15,250 8,000 8,000
Holiday Inn Orchard 4* Premiere / Twin 31 Mar 15 18,250 9,625 9,625
Hotels Room Type Validity Package Price
(Baht / Room / Night)
TWN SGL TRP
Fragrance Pearl of Ruby 2* Superior 31 Mar 15 1,750 1,750 -
Oxford Hotel 3* Standard 31 Mar 15 3,000 3,000 4,000
Fragrance Imperial or Selegie 2* Superior 31 Mar 15 2,875 2,875 -
Orchard Hotel 4* Deluxe 31 Mar 15 7,250 7,250 -
Parc Sovereign 3* Superior Queen 31 Mar 15 3,625 3,625 -
A Queen Hotel Lavender 3* Standard 31 Mar 15 3,500 3,500 -
Fort Canning Lodge 3* Deluxe 31 Mar 15 3,750 3,750 6,500
V Hotel Lavender 3* Superior 31 Mar 15 4,375 4,375 5,950
V Hotel Lavender 3* (Weekend) Deluxe 31 Mar 15 5,125 5,125 7,000
V Hotel Lavender 3* (Weekend Promotion) Superior 28 Feb 15 4,250 4,250 5,625
V Hotel Lavender 3* (Weekend Promotion) Superior 31 Mar 15 4,500 4,500 6,500
Bay Hotel 4* Standard 31 Mar 15 5,000 5,000 -
Bayview Hotel 3* Superior 31 Mar 15 5,000 5,000 6,750
Peninsular Excelsior 3.5* Superior 31 Mar 15 5,000 5,500 7,000
Peninsular Excelsior 3.5*
(Weekend Promotion)
Superior 31 Mar 15 5,250 5,250 7,000
Furama City Center Hotel (Weekday) Superior 28 Feb 15 5,125 5,125 6,500
Grand Pacific Hotel 4* Deluxe 31 Mar 15 5,200 5,200 6,950
Grand Pacific Hotel 4* (Weekend Promotion) Deluxe 31 Mar 15 5,250 5,250 -
Grand Pacific Hotel 4* (Weekend Promotion) Superior 31 Mar 15 5,750 5,750 -
Elizabeth Hotel 4* Superior 31 Mar 15 6,000 6,000 7,750
Elizabeth Hotel 4* (Weekend Promotion) Deluxe 28 Feb 15 6,125 6,125 8,625
Concorde Hotel 4* (Weekday) Deluxe 31 Mar 15 6,625 6,625 8,500
Jen Gateway Ochard Superior 31 Mar 15 6,500 6,500 -
Grand Park Orchard 5* Deluxe 28 Feb 15 7,375 7,375 9,875
Holiday Inn Orchard 4* Premiere / Twin 31 Mar 15 8,950 8,950 10,875

เกี่ยวกับการเข้าพักในโรงแรม

 • ผู้ใหญ่ - TWN / TRP : ราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน สำหรับการพักรวมกัน 2 ท่าน / 3 ท่าน
 • ผู้ใหญ่ - SGL : ราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน สำหรับการพักห้องเดี่ยว
 • เด็ก - CWB : ราคาเด็กต่อท่าน สำหรับการพักรวมกันกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
 • เด็ก - CNB : ราคาเด็กต่อท่าน สำหรับการพักรวมกันกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
 • เด็ก คือ ผู้เดินทางที่มีอายุ 2-11ปี ณ วันที่เข้าพักในโรงแรมเท่านั้น
 • ทารก คือ ผู้เดินทางที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่เข้าพักในโรงแรมเท่านั้น

จองแพคเกจทัวร์สิงคโปร์ ฟรี แอนด์ อีซี่ 3วัน 2คืน

เงื่อนไขและข้อกำหนด

การเดินทาง การเข้าพัก และ การบริการ

 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้สำหรับการซื้อและเดินทาง ระหว่าง 1 ม.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558 หรือตามช่วงเวลาที่ได้ถูกระบุไว้ในตารางราคา
 • ราคาแพคเกจนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ใช้สำหรับผู้เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป กรณีเดินทางท่านเดียว โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อสำรองที่นั่งอีกครั้ง
 • บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม ในช่วง 22.00 - 08.00 น. จะเสียค่าบริการนอกเวลา เป็นเงิน 370 บาท
 • รายการทัวร์ครึ่งวัน City Tour เป็นรายการทัวร์ที่แถมมา ถ้าท่านไม่เดินทางไป City Tour ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยการเดินทาง ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน

 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14-7 วัน ก่อนการเดินทาง แล้วแต่กรณี

การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง

 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

การยกเลิกและการขอคืนเงิน

 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 5 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 7 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จองแพคเกจทัวร์สิงคโปร์ ฟรี แอนด์ อีซี่ 3วัน 2คืนThailand Travel Homepage for Non-Thai Passport
ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอบริการ ทัวร์สงกรานต์  หลากหลายรูปแบบ จัดหาที่นั่งสำหรับหมู่คณะ เดินทาง ท่องเที่ยว กับ ทัวร์สงกรานต์ สอบถามและใช้บริการวันนี้