วันที่: 20 ธันวาคม 2557

คำถามที่พบบ่อย

   บริการมาสเตอร์คาร์ดซีเคียวโค๊ด (MasterCard SecureCode) คืออะไร?


What is MasterCard SecureCode?มาสเตอร์คาร์ดซีเคียวโค๊ด , MaterCard SecureCode (MCSC) คือ ระบบรักษาความปลอดภัยประเภท 3D Secure ที่พัฒนา โดย มาสเตอร์คาร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ตของคุณ โดยจะเพิ่มขั้นตอนในการยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตร ด้วยรหัสผ่านส่วนตัว (SecureCode™ Password) และ ระบบการแสดงคำทักทายส่วนตัว (Personal Greeting) ในทุกครั้ง ที่มีการทำรายการชำระค่าสินค้า และบริการผ่านบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการดังกล่าวจะสามารถการป้องกันผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรเครดิต ในการนำบัตรเครดิตของผู้อื่นมาใช้เพื่อกระทำทุจริตและฉ้อโกงต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต

ประโยชน์ของ MasterCard SecureCode ต่อผู้ถือบัตร

 • เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบการเรียกถามรหัสผ่านส่วนตัว (SecureCode Password) ซึ่งผู้ถือบัตรเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง
 • ป้องกันมิให้ผู้อื่นลักลอบใช้หมายเลขบัตรเครดิตของท่านในการทำรายการทางอินเตอร์เน็ต โดยเสริมความมั่นใจ ด้วยการใช้ข้อความทักทายส่วนตัว (Personal Greeting) ที่จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ขณะทำรายการ เพื่อให้ท่านแน่ใจว่ากำลังทำรายการผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองจากวีซ่า
 • สมัครใช้บริการนี้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอรับเอกสารเพิ่มเติมจากท่านเจ้าของบัตร เพื่อการตรวจสอบกับสถาบันการเงินผู้ออกบัตรได้ในทุก ๆ กรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น

ใครที่สามารถสมัครใช้บริการ MasterCard SecureCod

 • ผู้ถือบัตรเครดิตเครื่องหมายมาสเตอร์คาร์ด ที่ออกให้จากสถาบันผู้ออกบัตรที่รองรับระบบ MasterCard SecureCode สามารถสมัครใช้งานได้

ระวังและป้องกัน!!! การขโมยข้อมูลผ่านบัตรเครดิต!!

เนื่องด้วยปัจจุบันนี้มีการโจรกรรมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอยู่อย่างมากมาย โดยเฉพาะการขโมยข้อมูลผ่านบัตรเครดิตเมื่อมีการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ท่านลูกค้าที่ทำธุรกรรมใดๆบนเวบไซต์ผ่านบัตรเครดิตควรจะเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหากท่านพบเห็นเครื่องหมายMasterCard SecureCode ท่านสามารถวางใจได้ว่าเว็บไซต์ที่ท่านกำลังจะทำธุรกรรมด้วยนั้น รองรับบริการที่เพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับการใช้บัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ตของท่านที่เรียกว่า 3D SECURE ไทยทราเวลเซนเตอร์ จึงขอสนับสนุนและแนะนำให้ท่านได้ดำเนินการเปิดใช้บริการดังกล่าวกับบัตรมาสเตอร์คาร์ดของท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเองคำถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับบริษัท

ThaitravelCenter.com
บจก. ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส
เลขที่ 9 ซอยรามคำแหง 24/2
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ศูนย์บริการลูกค้าไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ศูนย์บริการลูกค้า ไทยทราเวลเซ็นเตอร์

 • คอลล์เซ็นเตอร์
  02-308-8383 (อัตโนมัติ 90 คู่สาย)
 • โทรสาร & แฟกซ์ :
  02-308-8355-57 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)
 • rsvn@thaitravelcenter.com
 • เวลาเปิดบริการเวลาเปิดบริการของบริษัท *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดู

 • จันทร์-ศุกร์    : 07.30-21.00 น.
 • เสาร์-อาทิตย์ : 09.00-21.00 น.
 • บริการออนไลน์ : ทุกวัน 24 ช.ม.
 • ใบอนุญาตประกอบการ ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยวและ เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

 • จาก ททท.เลขที่ : 11/03799
 • จาก IATA : 35-3-08383
 • บริษัททัวร์รายแรก ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ Trustmark Verified by DBD จากกระทรวงพาณิชย์ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ Trustmark Verified by DBD

  บริษัททัวร์แห่งแรกในไทยที่ได้รับ Trustmark ตั้งแต่ปี 2551

  รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

  รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

  แผนที่การเดินทาง แผนที่การเดินทางมายังบริษัทฯ

  Thailand Travel Homepage for Non-Thai Passport