ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
วันที่ 20 ธันวาคม 2557
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
"เราคือองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาภายใต้หลัก THE BEST"
เราเชื่อว่าสมรรถนะหลักภายใต้คำจำกัดความนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการ ถ่ายทอดสู่พนักงานของเราในทุกระดับ เพื่อการมอบประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยว
อันทรงคุณค่า สำหรับลูกค้าทุกท่าน อย่างดีที่สุด

T = Teamwork
H = Hospitality & Happiness
E = Expertise
B = Benefit
E = Ethic & Equality
S = Smart
T = Trusty

ด้วยการยึดมั่นปณิธานและมาตรฐานการให้บริการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงเป็นบริษัททัวร์ของคนไทย ที่มีลูกค้าใช้บริการสูงสุดอย่างต่อเนื่องมากว่า 12 ปี บริษัทของเราได้เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจรมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน และมีความหลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ เรายังเป็นผู้นำเจ้าแรกๆ ของประเทศไทย ในการนำเสนอบริการท่องเที่ยวดีดีผ่านเว็บไซต์ออนไลน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเว็บไซต์บริษัททัวร์รุ่นหลังๆ ในปัจจุบัน

ข้อมูลบริษัท

 • ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) ชำระเต็มมูลค่า
 • ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105547034583 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขที่ 0105547034583 ออกโดยกรมสรรพากร
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/03799 จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เลขที่อนุญาติ 35-3-08383
 • ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108614827406 ออกโดยกระทรวงพาณิชย์
ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ยินดีต้อนรับทุกท่านจากใจ

วิสัยทัศน์องค์กรและพันธกิจ (Vision & Mission)

เราจะเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการจัดการท่องเที่ยวชั้นนำอันดับ 1 ของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เราจะดำเนินธุรกิจ เป็นผู้จัดการประชุมบริษัทข้ามชาติ (Meetings), จัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel), การประชุมนานาชาติ (Conventions), และการจัดนิทรรศการ (Exhibitions), และเป็นศูนย์บริการข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวอย่างครบวงจรที่เปิดให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง,และเป็นผู้นำในกลุ่มธรุกิจที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมและมีนวตกรรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา (Innovative Company)

ข้อมูลสำนักงานใหญ่ ถ.รามคำแหง

เลขที่ 9 ซอยรามคำแหง 24/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
(อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาลัยเขตหัวหมาก ABAC)

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ยินดีต้อนรับทุกท่านจากใจ

พนักงานทำงานเต็มเวลา ทั้งสิ้น 118 คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557)

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์

บริษัทฯ ได้เริ่มทำการก่อตั้งและจดทะเบียนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการขึ้นในชื่อ ThaitravelCenter.com ในปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเว็บไซต์ชั้นนำของประเทศไทย ที่นำเสนอ ให้ข้อมูล และขายบริการด้านท่องเที่ยวและการเดินทางอันหลากหลายผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รองรับปริมาณการเข้าเยี่ยมชมจากลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้นตลอดทุกปี เว็บไซต์ยังถูกพัฒนาให้รองรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ โดยได้ร่วมมือกับธนาคารชั้นนำของประเทศไทย คือ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงเทพ สามารถให้บริการออนไลน์ 100% สำหรับลูกค้าในการ ซื้อตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม รายการท่องเที่ยว พร้อมการชำระเงินผ่านเว็บไซต์อันมีระบบรักษาความปลอดภัยและการเข้ารหัสข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ได้มาตรฐานระดับโลกรองรับ ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยผ่านธุรกรรมออนไลน์ บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี อาทิ การจัดให้มีเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเองเพื่อการควบคุมและจัดการความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงไอซีทีอีกด้วย

จากข้อมูลสถิติย้อนหลัง โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ โดยต่อมาเปลี่ยนการบริหารงานเป็น บจก.ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำการเก็บสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย มามากกว่า 10 ปี เว็บไซต์ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ถูกจัดให้เป็นเว็บไซต์อันดับ 1 ที่มีผู้ใช้บริการสูงสุดในประเทศไทย ประเภท บริษัททัวร์ เอเย่นต์ จัดท่องเที่ยว (Travel Agency) กว่า 7 ปีซ้อนจนถึงปัจจุบัน และ ติดอยู่ใน 15 อันดับเว็บไซต์ท่องเที่ยวในทุกหมวดหมู่ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย


บริการหลักของเรา

บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินในทุกเส้นทางทั่วโลกกว่า 30,000 เส้นทาง ของสายการบินชั้นนำทั่วโลกมากกว่า 200 สายการบิน ผ่าน Call Center ในระบบ Digital ISDN กว่า 100 คู่สาย ได้ทุกวัน เพียงท่านโทรมาที่เบอร์ 02-3088383 และยังเป็นผู้นำในการบริการจองและซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ในประเทศไทยมามากกว่า 9 ปี เรายังเป็นองค์กรสมาชิกที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ


บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์เดินทางต่างประเทศ และในประเทศ ในหลากหลายเส้นทาง รวมถึงบริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์เดินทางของสายการบินชั้นนำ เช่น ทัวร์เอื้องหลวงการบินไทย, แพคเกจฮ่องกงคาเธ่ย์ซุปเปอร์ซิตี้, แพคเกจว้าวของสิงคโปร์แอร์ไลน์,แพคเกจอเมริกา ดรีมมี่ ของยูไนเต็ดแอร์ไลน์ ฯลฯ รวมถึงบริการจัดหาและวางแผนการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ แบบกลุ่มส่วนตัว และกรุ๊ปทัวร์ ที่โดดเด่นในเรื่องของคุณภาพ พร้อมยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเป็นผู้กระจายบริการท่องเที่ยวและทำการตลาด ไปสู่ลูกค้าด้วยช่องทางอันหลากหลาย (Tours Distributor) ในกลุ่มพันธมิตรบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำที่มีคุณภาพ


บริการจองโรงแรม บริการจองโรงแรม, รีสอร์ท หรือ อพาร์ทเม้นท์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้บริการจองโรงแรมออนไลน์ แบบเร่งด่วนได้ด้วยตัวท่านเอง หรือผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า จากการร่วมมือกันของกลุ่มพันธมิตรในกลุ่มผู้บริการด้านโรงแรมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีห้องพักมากกว่า 30,000 แห่งทั่วโลก และจะเพิ่มเป็นประมาณ 50,000 แห่งทั่วโลก ในช่วงเดือน ตุลาคม 2551 นี้ ให้กับลูกค้าได้เลือกสรร อย่างสะดวก และสามารถยืนยันห้องพักพร้อมทราบผลการจองได้ทันที


บริการจำหน่ายประกันภัยการเดินทาง บริการจำหน่ายประกันการเดินทาง ท่องเที่ยว ทั้งแบบเดี่ยว และครอบครัว รายวัน และรายปี จากบริษัทประกันภัยชั้นนำของโลก และ ของประเทศไทย นอกจากนั้นยังสามารถสั่งซื้อประกันการเดินทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้


บริการจองตั๋วรถไฟต่างประเทศ บริการจองตั๋วรถไฟต่างประเทศ ทั้งในยุโรป อเมริกา และ ญี่ปุ่น ในราคาประหยัดอาทิ รถไฟยูโรสตาร์ รถไฟเจแปนเรลล์พาส รถไฟชินคันเซ็น เป็นต้นบริการจองรถเช่า บริการจองการเช่ารถทั้งในและต่างประเทศจากบริษัทรถเช่าชั้นนำของโลก เช่น Budget Car Rent, AVIS หรือ Hertz ในราคาพิเศษบริการด้านวีซ่า บริการด้านวีซ่า โดยให้บริการยื่นวีซ่าแทน ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะดำเนินการเอง ในหลายๆ ประเทศทั่วโลกกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ

 • ลูกค้าที่ติดต่อมายังศูนย์บริการ จากการพบเห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในสื่อชั้นนำต่างๆ เช่น ในหนังสือพิมพ์ชั้นนำต่าง ๆ นิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำ หรือ จากเว็บไซต์ชั้นนำ
 • ลูกค้าจากอินเตอร์เน็ต
 • ลูกค้าหน้าร้าน (Walk-in)
 • ลูกค้าเก่าที่มีการใช้บริการหมุนเวียนอยู่เสมอ และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
 • ลูกค้าที่ทำหน้าที่ติดต่อเป็นตัวแทนจัดหาบริการต่าง ๆ หรือมีกลุ่มลูกค้าของตนเองอยู่แล้ว เช่น บริษัทท่องเที่ยว, โรงแรมหรือรีสอร์ทต่างๆ, ตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น
 • ลูกค้าจากองค์กร เอกชน และ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา
 • ลูกค้าจากองค์กรราชการ และ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

บริการพิเศษลูกค้าองค์กร

ด้วยการตระหนักเป็นอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าองค์กรหรือบริษัท ที่มีการเดินทางเป็นประจำ นอกจากความพิเศษในด้านราคาที่ท่านจะได้รับแล้ว สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรที่มียอดซื้อในเกณฑ์ที่กำหนด ท่านยังสามารถใช้บริการ Corporate Direct Assistance โดยลูกค้าองค์กรจะได้รับสิทธิ์สามารถกำหนดเบอร์โทรศัพท์สายตรง 1 เลขหมายพร้อมเจ้าหน้าที่บริการประจำที่จะคอยให้บริการ และดูแลท่านได้ทันที อย่างสะดวก คุ้นเคย และ รวดเร็วที่สุด

บริการหลังการขาย และการประเมินผลความพึงพอใจ

ด้วยการระลึกอยู่เสมอว่าการได้มาซึ่งลูกค้าไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับ การจะรักษาลูกค้าที่มีอยู่ไว้ให้ดีที่สุด นอกจากทางบริษัทฯ จะเน้นที่การให้บริการที่มีมาตรฐานที่ดีเสมอมา เรายังมุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบในการให้บริการอย่างยิ่ง และมีการใช้ระบบ CRM อันทันสมัย ทั้งการจัดเก็บข้อมูล การแนะนำบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ารายบุคคล การจัดการข้อร้องเรียน เพื่อรองรับและตอบสนองกับลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยระบบจะสามารถตอบสนองความต้องการทุกอย่างของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ามาซื้อบริการของเรา หรือจนแม้แต่เมื่อการเดินทางของท่านสิ้นสุดและจบลงแล้ว ท่านจึงมั่นใจได้ว่าการเดินทางทุกครั้งของท่าน จะไม่ใช่การเดินทางเพียงลำพังอีกต่อไป

ท่านสามารถฝากคำติชม และข้อแนะนำ เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงบริการต่าง ๆ ของเราให้ดียิ่งขึ้นโดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ comment@thaitravelcenter.com เรายินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งในการรับฟังความคิดเห็นของทุกท่าน

ทั้งหมดนี้คือ ความมุ่งมั่น ในการให้บริการที่ดีที่สุด ที่เราได้ทำ และจะทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเป็นผู้นำที่แตกต่างในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร

เกียรติประวัติและรางวัลที่ได้รับ

Verified Trustmark by DBDปี 2551 - 2557 รางวัลเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Trustmark) จากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวรายแรกของประเทศที่ได้รับรางวัลนี้


เครื่องหมายรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ปี 2552 รางวัลเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

โปรดคลิกที่นี่เพื่อขอข้อมูลสำหรับนักลงทุน


แผนที่การเดินทางเดินทางมายังบริษัทฯ

แผนที่บริษัท

บจก. ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส
เลขที่ 9 ซอยรามคำแหง 24/2
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ศูนย์บริการลูกค้าไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ศูนย์บริการลูกค้าไทยทราเวลเซ็นเตอร์
 • คอลล์เซ็นเตอร์
  02-308-8383 (อัตโนมัติ 90 คู่สาย)
 • โทรสาร & แฟกซ์ :
  02-308-8355-57 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)
 • rsvn@thaitravelcenter.com


เวลาเปิดบริการเวลาเปิดบริการของบริษัท *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดู
 • จันทร์-ศุกร์    : 07.30-21.00 น.
 • เสาร์-อาทิตย์ : 09.00-21.00 น.
 • บริการออนไลน์ : ทุกวัน 24 ช.ม.


ใบอนุญาตประกอบการ ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยวและ เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
 • จาก ททท.เลขที่ : 11/03799
 • จาก IATA : 35-3-08383


บริษัททัวร์รายแรก ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ Trustmark Verified by DBD จากกระทรวงพาณิชย์ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ Trustmark Verified by DBD

บริษัททัวร์แห่งแรกในไทยที่ได้รับ Trustmark ตั้งแต่ปี 2551รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯแผนที่การเดินทาง แผนที่การเดินทาง
Thailand Travel Homepage for Non-Thai Passport
บริษัททัวร์คุณภาพ ที่คุณสามารถไว้วางใจ