ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
ติดตามพวกเรา ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนทวิสเตอร์ +1บนกูเกิลพลัส ติดตามบนยูทูป ติดตามบนอินสตาแกรม เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์
วันที่ 23 มีนาคม 2560
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
"เราคือองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาภายใต้หลัก THE BEST"
เราเชื่อว่าสมรรถนะหลักภายใต้คำจำกัดความนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการ ถ่ายทอดสู่พนักงานของเราในทุกระดับ เพื่อการมอบประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยว
อันทรงคุณค่า สำหรับลูกค้าทุกท่าน อย่างดีที่สุด

T = Teamwork
H = Hospitality & Happiness
E = Expertise
B = Benefit
E = Ethic & Equality
S = Smart
T = Trusty

ด้วยการยึดมั่นปณิธานและมาตรฐานการให้บริการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงเป็นบริษัททัวร์ของคนไทย ที่มีลูกค้าใช้บริการสูงสุดอย่างต่อเนื่องมากว่า 15 ปี บริษัทของเราได้เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจรมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน และมีความหลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ เรายังเป็นผู้นำเจ้าแรกๆ ของประเทศไทย ในการนำเสนอบริการท่องเที่ยวดีดีผ่านเว็บไซต์ออนไลน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเว็บไซต์บริษัททัวร์รุ่นหลังๆ ในปัจจุบัน

ข้อมูลบริษัท

 • ทุนจดทะเบียน 199,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาท) ชำระเต็มมูลค่า
 • ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105547034583 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขที่ 0105547034583 ออกโดยกรมสรรพากร
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/03799 จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เลขที่อนุญาติ 35-3-08383
 • ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108614827406 ออกโดยกระทรวงพาณิชย์
ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ยินดีต้อนรับทุกท่านจากใจ

วิสัยทัศน์องค์กรและพันธกิจ (Vision & Mission)

เราจะเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการจัดการท่องเที่ยวชั้นนำอันดับ 1 ของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เราจะดำเนินธุรกิจ เป็นผู้จัดการประชุมบริษัทข้ามชาติ (Meetings), จัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel), การประชุมนานาชาติ (Conventions), และการจัดนิทรรศการ (Exhibitions), และเป็นศูนย์บริการข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวอย่างครบวงจรที่เปิดให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง,และเป็นผู้นำในกลุ่มธรุกิจที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมและมีนวตกรรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา (Innovative Company)

ข้อมูลสำนักงานใหญ่

3455 อาคารทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 3-4 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

พนักงานทำงานเต็มเวลา ทั้งสิ้น 145 คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2559)

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์

บริษัทฯ ได้เริ่มทำการก่อตั้งและจดทะเบียนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการขึ้นในชื่อ ThaitravelCenter.com ในปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเว็บไซต์ชั้นนำของประเทศไทย ที่นำเสนอ ให้ข้อมูล และขายบริการด้านท่องเที่ยวและการเดินทางอันหลากหลายผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รองรับปริมาณการเข้าเยี่ยมชมจากลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้นตลอดทุกปี เว็บไซต์ยังถูกพัฒนาให้รองรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ โดยได้ร่วมมือกับธนาคารชั้นนำของประเทศไทย คือ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงเทพ สามารถให้บริการออนไลน์ 100% สำหรับลูกค้าในการ ซื้อตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม รายการท่องเที่ยว พร้อมการชำระเงินผ่านเว็บไซต์อันมีระบบรักษาความปลอดภัยและการเข้ารหัสข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ได้มาตรฐานระดับโลกรองรับ ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยผ่านธุรกรรมออนไลน์ บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี อาทิ การจัดให้มีเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเองเพื่อการควบคุมและจัดการความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงไอซีทีอีกด้วย

จากข้อมูลสถิติย้อนหลัง โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ โดยต่อมาเปลี่ยนการบริหารงานเป็น บจก.ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำการเก็บสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย มามากกว่า 10 ปี เว็บไซต์ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ถูกจัดให้เป็นเว็บไซต์อันดับ 1 ที่มีผู้ใช้บริการสูงสุดในประเทศไทย ประเภท บริษัททัวร์ เอเย่นต์ จัดท่องเที่ยว (Travel Agency) กว่า 7 ปีซ้อนจนถึงปัจจุบัน และ ติดอยู่ใน 15 อันดับเว็บไซต์ท่องเที่ยวในทุกหมวดหมู่ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย


บริการหลักของเรา

บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินในทุกเส้นทางทั่วโลกกว่า 30,000 เส้นทาง ของสายการบินชั้นนำทั่วโลกมากกว่า 200 สายการบิน ผ่าน Call Center 300 คู่สาย ได้ทุกวัน เพียงท่านโทรมาที่เบอร์ 02-171-9999 และยังเป็นผู้นำในการบริการจองและซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ในประเทศไทยมามากกว่า 9 ปี เรายังเป็นองค์กรสมาชิกที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ


บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์เดินทางต่างประเทศ และในประเทศ ในหลากหลายเส้นทาง รวมถึงบริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์เดินทางของสายการบินชั้นนำ เช่น ทัวร์เอื้องหลวงการบินไทย, แพคเกจฮ่องกงคาเธ่ย์ซุปเปอร์ซิตี้, แพคเกจว้าวของสิงคโปร์แอร์ไลน์,แพคเกจอเมริกา ดรีมมี่ ของยูไนเต็ดแอร์ไลน์ ฯลฯ รวมถึงบริการจัดหาและวางแผนการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ แบบกลุ่มส่วนตัว และกรุ๊ปทัวร์ ที่โดดเด่นในเรื่องของคุณภาพ พร้อมยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเป็นผู้กระจายบริการท่องเที่ยวและทำการตลาด ไปสู่ลูกค้าด้วยช่องทางอันหลากหลาย (Tours Distributor) ในกลุ่มพันธมิตรบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำที่มีคุณภาพ


บริการจองโรงแรม บริการจองโรงแรม, รีสอร์ท หรือ อพาร์ทเม้นท์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้บริการจองโรงแรมออนไลน์ แบบเร่งด่วนได้ด้วยตัวท่านเอง หรือผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า จากการร่วมมือกันของกลุ่มพันธมิตรในกลุ่มผู้บริการด้านโรงแรมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีห้องพักมากกว่า 30,000 แห่งทั่วโลก และจะเพิ่มเป็นประมาณ 50,000 แห่งทั่วโลก ให้ลูกค้าได้เลือกสรร อย่างสะดวก และสามารถยืนยันห้องพักพร้อมทราบผลการจองได้ทันที


บริการจำหน่ายประกันภัยการเดินทาง บริการจำหน่ายประกันการเดินทาง ท่องเที่ยว ทั้งแบบเดี่ยว และครอบครัว รายวัน และรายปี จากบริษัทประกันภัยชั้นนำของโลก และ ของประเทศไทย นอกจากนั้นยังสามารถสั่งซื้อประกันการเดินทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้


บริการจองตั๋วรถไฟต่างประเทศ บริการจองตั๋วรถไฟต่างประเทศ ทั้งในยุโรป อเมริกา และ ญี่ปุ่น ในราคาประหยัดอาทิ รถไฟยูโรสตาร์ รถไฟเจแปนเรลล์พาส รถไฟชินคันเซ็น เป็นต้นบริการจองรถเช่า บริการจองการเช่ารถทั้งในและต่างประเทศจากบริษัทรถเช่าชั้นนำของโลก เช่น Budget Car Rent, AVIS หรือ Hertz ในราคาพิเศษบริการด้านวีซ่า บริการด้านวีซ่า โดยให้บริการยื่นวีซ่าแทน ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะดำเนินการเอง ในหลายๆ ประเทศทั่วโลกกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ

 • ลูกค้าที่ติดต่อมายังศูนย์บริการ จากการพบเห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในสื่อชั้นนำต่างๆ เช่น ในหนังสือพิมพ์ชั้นนำต่าง ๆ นิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำ หรือ จากเว็บไซต์ชั้นนำ
 • ลูกค้าจากอินเตอร์เน็ต
 • ลูกค้าหน้าร้าน (Walk-in)
 • ลูกค้าเก่าที่มีการใช้บริการหมุนเวียนอยู่เสมอ และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
 • ลูกค้าที่ทำหน้าที่ติดต่อเป็นตัวแทนจัดหาบริการต่าง ๆ หรือมีกลุ่มลูกค้าของตนเองอยู่แล้ว เช่น บริษัทท่องเที่ยว, โรงแรมหรือรีสอร์ทต่างๆ, ตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น
 • ลูกค้าจากองค์กร เอกชน และ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา
 • ลูกค้าจากองค์กรราชการ และ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

บริการพิเศษลูกค้าองค์กร

ด้วยการตระหนักเป็นอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าองค์กรหรือบริษัท ที่มีการเดินทางเป็นประจำ นอกจากความพิเศษในด้านราคาที่ท่านจะได้รับแล้ว สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรที่มียอดซื้อในเกณฑ์ที่กำหนด ท่านยังสามารถใช้บริการ Corporate Direct Assistance โดยลูกค้าองค์กรจะได้รับสิทธิ์สามารถกำหนดเบอร์โทรศัพท์สายตรง 1 เลขหมายพร้อมเจ้าหน้าที่บริการประจำที่จะคอยให้บริการ และดูแลท่านได้ทันที อย่างสะดวก คุ้นเคย และ รวดเร็วที่สุด

บริการหลังการขาย และการประเมินผลความพึงพอใจ

ด้วยการระลึกอยู่เสมอว่าการได้มาซึ่งลูกค้าไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับ การจะรักษาลูกค้าที่มีอยู่ไว้ให้ดีที่สุด นอกจากทางบริษัทฯ จะเน้นที่การให้บริการที่มีมาตรฐานที่ดีเสมอมา เรายังมุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบในการให้บริการอย่างยิ่ง และมีการใช้ระบบ CRM อันทันสมัย ทั้งการจัดเก็บข้อมูล การแนะนำบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ารายบุคคล การจัดการข้อร้องเรียน เพื่อรองรับและตอบสนองกับลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยระบบจะสามารถตอบสนองความต้องการทุกอย่างของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ามาซื้อบริการของเรา หรือจนแม้แต่เมื่อการเดินทางของท่านสิ้นสุดและจบลงแล้ว ท่านจึงมั่นใจได้ว่าการเดินทางทุกครั้งของท่าน จะไม่ใช่การเดินทางเพียงลำพังอีกต่อไป

ท่านสามารถฝากคำติชม และข้อแนะนำ เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงบริการต่าง ๆ ของเราให้ดียิ่งขึ้นโดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ comment@thaitravelcenter.com เรายินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งในการรับฟังความคิดเห็นของทุกท่าน

ทั้งหมดนี้คือ ความมุ่งมั่น ในการให้บริการที่ดีที่สุด ที่เราได้ทำ และจะทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเป็นผู้นำที่แตกต่างในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร

เกียรติประวัติและรางวัลที่ได้รับ

รางวัล Japan Tourism Award ประเภท Top Agentปี 2559 รางวัลบริษัทท่องเที่ยวยอดขายทัวร์สู่ประเทศญี่ปุ่นสูงสุดประจำปี 2558 จาก องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (JNTO)รางวัล Japan Tourism Award ประเภท Top Agentปี 2558 รางวัลบริษัทท่องเที่ยวยอดขายทัวร์สู่ประเทศญี่ปุ่นสูงสุดประจำปี 2557 จาก องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (JNTO)รางวัลเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ระดับดีเลิศสูงสุดปี 2558 รางวัลเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ระดับสูงสุดดีเลิศ จาก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาVerified Trustmark by DBDปี 2551 - 2558 รางวัลเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Trustmark Verified by DBD) จากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวรายแรกของประเทศที่ได้รับรางวัลนี้Truehits Award ปี 2550 - 2557 รางวัล TOP 20 เว็บไซต์ประเภทท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่มียอดผู้ใช้บริการสูงสุด 7 ปีซ้อน จาก ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตไทย (Truehits.net) และยังเป็น บริษัททัวร์ที่มียอดผู้ใช้บริการเว็บไซต์สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง 7 ปีซ้อน เช่นกันเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ปี 2552 รางวัลเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาCathay Pacific Top Agent Award ปี 2548 - 2550 รางวัลยอดขายยอดเยี่ยมสูงสุด 3 ปีซ้อน จากสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค ประจำประเทศไทย (Cathay Pacific Top Agent Award 2005-2007)Top Galileo Exchange Award ปี 2549 - 2550 รางวัลบริษัททัวร์ที่มียอดการจองผ่านระบบสำรองที่นั่ง สูงสุด 2 ปีซ้อน จาก บริษัท กาลิเลโอ ประเทศไทย จำกัด ผู้ให้บริการระบบสำรองที่นั่ง GalileoTMข้อมูลสำหรับนักลงทุน

โปรดคลิกที่นี่เพื่อขอข้อมูลสำหรับนักลงทุน


แผนที่การเดินทางเดินทางมายังบริษัทฯ

แผนที่บริษัท

บจก. ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส
3455 อาคารทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 3-4
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ศูนย์บริการลูกค้าไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ศูนย์บริการลูกค้าไทยทราเวลเซ็นเตอร์
 • คอลล์เซ็นเตอร์
  02-171-9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย)
 • โทรสาร & แฟกซ์ :
  02-171-9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)
 • rsvn@thaitravelcenter.com


เวลาเปิดบริการเวลาเปิดบริการของบริษัท *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดู
 • จันทร์-ศุกร์ : 07.30-21.00 น.
 • เสาร์-อาทิตย์ : 07.30-21.00 น.
 • บริการออนไลน์ : ทุกวัน 24 ช.ม.


ใบอนุญาตประกอบการ ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยวและ เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
 • จาก ททท.เลขที่ : 11/03799
 • จาก IATA : 35-3-08383


บริษัททัวร์รายแรก ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ Trustmark Verified by DBD จากกระทรวงพาณิชย์ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ Trustmark Verified by DBD

บริษัททัวร์แห่งแรกในไทยที่ได้รับ Trustmark ตั้งแต่ปี 2551รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ระดับดีเลิศสูงสุด จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ระดับดีเลิศสูงสุด จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ระดับดีเลิศสูงสุด จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯรางวัล Top Agent จาก Japan Tourism Award ประเภทบริษัททัวร์ยอดขายสูงสุดเส้นทางญี่ปุ่น รางวัล Top Agent จาก Japan Tourism Award ประเภทบริษัททัวร์ยอดขายสูงสุดเส้นทางญี่ปุ่น

รางวัล Top Agent จาก Japan Tourism Award ประเภทบริษัททัวร์ยอดขายสูงสุดเส้นทางญี่ปุ่นแผนที่การเดินทาง แผนที่การเดินทาง
Thailand Travel Homepage for Non-Thai Passport